ЗАТВОРИ

ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Английски език
Курсове за възрастни:
Курсове за деца:
Курсове за фирми:
Онлайн курсове

Обучението по английски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) и C1 (Advanced). Обучението в групи се провежда през седмицата в дните понеделник и сряда или вторник и четвъртък сутрин от 9 – 12 ч., следобед от 15 – 18 ч. и вечер от 18 – 21 ч. Събота и неделя обучението е сутрин от 10 – 14 ч. или следобед от 14 – 18 ч. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 и С1 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

Всяка една от изброените програми за курсове по английски език е изпитана и се актуализира спрямо най-новите похвати в преподаването на чужд език. Използват се интерактивни методи и похвати за лесно заучаване на граматика и лексика. Курсовете по английски език в езикова школа Омега са подходящи както за първоначално запознаване с езика, така и за придобиване на допълнителни знания и бизнес подготовка.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Обучението по английски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение езиковa школа „Омега” предлага три пакета от учебни часове с различна големина /един учебен час е 40 минути/:

 • 20 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 2 месеца
 • 40 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 4 месеца
 • 80 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 6 месеца

Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записване. Ученикът избира сам часовете и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“:

 • от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа
 • събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа

Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФИРМИ

Защо английски език?

Английският отдавна се е наложил като международен език и е широко разпространен в деловото общуване. Ако и вие искате да развивате бизнеса си, да намирате нови партньори и пазари, бъдете подготвени – научете английски или подобрете сегашното ниво на служителите си като организирате за тях фирмено обучение с „Омега“.

Езикова школа „Омега“ има богат опит в областта и на фирменото чуждоезиково обучение. Нашите учебни системи са съобразени както с езиковите компоненти, съответстващи на даденото ниво според Европейската езикова рамка, така и с нуждите на съвременното бизнес общуване. При нас може да разчитате и на разнообразие от специално съобразени с вашите нужди и изисквания графици на учебните занятия.

Какво предлагаме ние за вашите служители:
 •  групово, индивидуално или онлайн обучение;
 • курсове на място в школата или във вашия офис в рамките на град София;
 • основни нива по Европейска езикова рамка и специализирани подготовки – бизнес, разговорно или подготовка за сертификат. Курсовете могат да са изцяло съобразени със спецификата на дейността на фирмата.
 • безплатен тест с методолог за всеки от вашите служители, чрез който да определим точното ниво на владеене на съответния език.
Какво е нужно да направите, за да заявите фирмено обучение в Езикова школа „Омега“?

Просто изпратете запитване през контактната ни форма с вашите предпочитания и желания. Наш сътрудник ще се свърже с вас, за да уточним параметрите на желания от вас курс и ще ви изпратим оферта. Или ни посетете на място в офиса ни в София, бул. „Витоша“ 29.

Предварителна консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Езикова школа „Омега“ предлага различни учебни програми по английски език:

New Headway

Курсът по учебник New Headway fourth edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.

Учебник по английски език Headway - Elementary, Oxford University Press

Това, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за курсове по английски език, е поднасянето на информация чрез практични и добре подготвени уроци. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.

Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

В програмата на обучение Headway е заложено усвояване на ежедневни функционални, социални, ситуационни и идиоматични изрази, използвани в говоримия английски, които подготвят за реално общуване дори с хора, за които езикът е майчин.

Учебник по английски език Headway - Pre-Intermediate, Oxford University Press

Нови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за допълнително разширяване на знанията.

Програмата Headway осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми, определени от Общата европейска референтна рамка за езиците.
Всеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Материалът се затвърждава чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

Учебник по английски език Headway - Intermediate, Oxford University Press

Предвижда се за средно ниво на обучение по английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс в света. След успешно усвояване на нивото, без затруднения се четат текстове и се пише. Уроците са изградени по начин, позволяващ да  се усъвършенстват знанията по граматика, да се увеличи речника с нови думи, да се усвои правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
С усвояването на нужните знания за средно ниво може да се общува без притеснения за изказа или правописа. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

Учебник по английски език Headway - Upper-Intermediate, Oxford University Press

В процеса на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, придобити до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози, използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които се развиват в процеса на обучение са правилен изговор и интонация. С помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English се научават и се практикуват свободно готови изрази, използвани често в езика.

Програмата на обучение New Headway включва и участието в дискусии по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

Учебник по английски език Headway - Advanced, Oxford University Press

В учебния процес изцяло обновената система за обучение на напреднали залага на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, използване на интонацията и неофициални изрази от разговорния английски, с цел правилно изразяване и предаване на ясни послания.
Процесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които се усвояват различните акценти в английския език, както и методи за развитие на ораторските способности.

English File

Курсът по учебник English File third edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.

Третото издание на известната по цял свят система на Oxford English File цели да се проговори езика бързо и лесно дори на това основно ниво. Учебникът Elementary предлага множество практически ситуации, текстове на различна тематика и подбран контекст, в който по-лесно да се усвоят новите думи. Предвидени са и интерактивни упражнения за самоподготовка. Освен че обръща внимание на четирите основни компонента от владеенето на езика, учебникът набляга на фонетиката и правилното произношение.

Учебникът за второ ниво на English File следва основните приоритети на системата като акцентът е върху говорните умения. Упражненията, които съставят всеки модул, покриват разнообразни теми от социалната и други сфери на живот. Всеки урок надгражда основни знания и посредством слушане, четене, граматика, гради уменията за говорене. Системата предвижда регулярни тестове, които да отчитат пропуски в усвоявания материал.

Учебникът Intermediate на English File покрива всички изисквания по Европейска езикова рамка. Обучението включва интерактивни елементи и практически ситуации, разработени във видеа. Учебникът предлага различни епизоди – ситуации, в които „героите” попадат, така че курсистите да трупат необходимия опит, за да участват в разговор. Учебникът разширява речниковия запас и утвърждава средно ниво на граматика. Множеството допълнителни материали към уроците предлагат достатъчно упражнения за затвърждаване на материала.

Нивото В2 на системата English File предлага идеалния баланс между интересно и практическо съдържание, богата лексика и задълбочено изучаване на граматика. Тематиките са разнообразни, покриват различни сфери на интерес и подготвят за общуване в разнородни ситуации. Интерактивното обучение по системата позволява на курсистите сами да тестват знанията си или да упражнят трудни за тях елементи, като генерират различни типове задачи.

Системата English File в ниво Advanced акцентира на различни специфични ситуации при употребата на глаголните времена и форми. Курсистите развиват уменията си за писане и говорене в различни ситиации и се научават сами да разпознават често допускани грешки, както и да редактират собствен текст. Учебното съдържание е прецизно подбрано и съобразено с нуждите обучението.

Учебници по английски език Clockwise, Oxford University Press

Clockwise (Elementary to Advanced)
Учебната система „Clockwise“ е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с преподаваните уроци по английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции.

Курсът предвижда 60 часа за едно ниво. Учебникът съдържа:
● много упражнения за слушане и говорене
● упражнения за подобряване на паметта
● допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматическия материал
● допълнителни материали, които могат да се ползват онлайн

Учебник по английски език International Express, Oxford University Press

Система, специално създадена за работещите хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между стандартното ниво на владеене на английски език и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

Учебникът съдържа:

 • теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
 • рубрика „Focus on Functions“, която спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори.

Курсове за сертификати

Учебник по английски език Complete - First Certificate, Cambridge

Учебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива уменията за всеки компонент от изпита. Отличен избор за паралелки с интензивно изучаване на езика. Осигурява учебен материал за 90 часа, който може да бъде разширен до 120 часа. Учениците могат да се упражняват с оригинални материали за изпита, разработени от Cambridge ESOL, както и да работят върху трудните теми и самостоятелно, с помощта на безплатно мултимедийно CD.

Учебник по английски език Complete - Certificate in Advanced English, Cambridge

Учебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивни курсове по английски език.
Включва учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120 часа.
Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита
Учащите могат:
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита;
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика;
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях;
Първото издание на Complete подготвя учащите за настоящия формат на изпита, а второто издание – за обновения формат на изпита, който влиза в сила от 2015 г.

Учебник по английски език Complete - IELTS, Cambridge

Учебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.
Учащите могат:
• да придобият необходимите езикови познания за успешното полагане на изпита;
• да развият своите комуникативни и речеви умения;
• да затвърдят и разширят познанията си по граматика и лексика благодарение на многобройните обяснения и примери.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог в езикова школа „Омега“ информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по английски език:

 • New Headway – Курсът по учебник New Headway fourth edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.
 • English File – Курсът по учебник English File third edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.
 • Бърз курс „Clockwise“
 • Курс за работещи хора
 • Курсове за сертификати – Cambridge First Certificate, CAE, IELTS

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 и С1 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. понеделник и сряда / 09.00 – 12.00 ч. / 29.09.2018 г.
 2. вторник и четвъртък  / 15.00 – 18.00 ч. / 27.09.2018 г.
 3. вторник и четвъртък  / 18.00 – 21.00 ч. / 03.07.2018 г.
 4. вторник и четвъртък  / 18.00 – 21.00 ч. / 27.09.2018 г.
 5. събота и неделя / 11.00 – 14.00 ч. / 30.09.2018 г.
 1. вторник и четвъртък / 18:00 – 21:00 ч. / 27.09.2018 г.
 2. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. /30.09.2018 г.
 1. понеделник и сряда / 09:00 – 12:00 ч. / 19.09.2018 г.
 2. понеделник и сряда / 18:00 – 21:00 ч. / 26.09.2018 г.
 3. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. / 07.10.2018 г.
 1. понеделник и сряда / 18:00 – 21:00 ч. / 26.09.2018 г.
 1. вторник и четвъртък / 18:00 – 21:00 ч. / 27.09.2018 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуално обучение по английски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ).

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.