ЗАТВОРИ

ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Английски език за деца
Курсове за възрастни:
Курсове за деца:
Курсове за фирми:
Онлайн курсове

Обучението по английски език за деца и ученици в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи, индивидуално или онлайн.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда в групи максимум от 7 деца. Групите са за начинаещи и за деца, които отговарят на знанията за съответния клас.

Предвидена е възможност да се посещават курсовете спрямо ангажираността към училищната програма: за учениците, които са втора смяна – от 10:40 до 12:00 часа, и за първа или целодневна смяна – от 16:30 до 17:50 часа.

ВЪЗРАСТ/ВИД КУРС

ОПИСАНИЕ

ХОРАРИУМ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ЦЕНА

Предучилищна възраст,
целогодишен курс

2 пъти седмично по един учебен час

60 уч. часа

8 месеца

(октомври – май)

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Деца от 1 до 6 клас,
целогодишен курс

2 пъти седмично по два учебни часа

100 уч. часа

8 месеца

(октомври – май)

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение езиковa школа „Омега” предлага три пакета от учебни часове с различна големина /един учебен час е 40 минути/:

 • 20 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 2 месеца
 • 40 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 4 месеца
 • 80 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 6 месеца

Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записване. Ученикът избира сам часовете и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“:

 • от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа
 • събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа

Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ДАТА НА СТАРТИРАНЕ
Предучилищна възраст понеделник и сряда 10.20 – 12.00 ч. 10.10.2018 г.
Предучилищна възраст понеделник и сряда 16.40 – 18.00 ч. 10.10.2018 г.
Предучилищна възраст вторник и четвъртък 10.20 – 12.00 ч. 11.10.2018 г.
Предучилищна възраст вторник и четвъртък 16.40 – 18.00 ч. 11.10.2018 г.
Предучилищна възраст събота и неделя 9.30 – 11.00 ч. 14.10.2018 г.
от 1 до 6 клас понеделник и сряда 10.20 – 12.00 ч. 10.10.2018 г.
от 1 до 6 клас понеделник и сряда 16.40 – 18.00 ч. 10.10.2018 г.
от 1 до 6 клас вторник и четвъртък 10.20 – 12.00 ч. 11.10.2018 г.
от 1 до 6 клас вторник и четвъртък 16.40 – 18.00 ч. 11.10.2018 г.
от 1 до 6 клас събота и неделя 9.30 – 11.00 ч. 14.10.2018 г.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Английският е не просто необходим, а вече е задължителен, независимо в коя сфера на живота иска да се развива вашето дете. Затова е необходимо към изучаването му да се подходи отговорно и на време.

Всеки родител иска най-доброто за своето дете. А какво може да е по-добро от това да го подготвите за бъдещето, да му дадете нужните знания и умения, които да го превърнат в успешна личност. А едно от най-важните неща в днешно време е всеки да знае поне един чужд език.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Ясно е, че децата усвоят с лекота всичко от много ранна възраст. Кога обаче трябва да стартира обучението по чужд език? Колко езика едновременно може да учи детето? Кои са най-подходящите и коя е най-удачната форма на обучение?

Езикова школа „Омега“ е готова да отговори веднага на всички ваши въпроси. Но ние знаем, че всяко дете носи своята индивидуалност, характер, специфични нужди и умения. Затова, преди да ви предложим удачния курс, ние държим да направим пробен урок с малкия ученик. След това ще ви препоръчаме преподавател, форма на обучение и система, която да отговаря адекватно на изискванията и индивидуалните нужди на детето.

Езикова школа „Омега“ подбира внимателно системите, по които малчуганите ще направят първите си стъпки в света на английския.

Учебник „Family and Friends“

Иновативна учебна система в 7 нива за деца от предучилищна възраст до 6 клас. Английският език се усвоява лесно и бързо с включените в учебника истории за Били и неговото семейство. Богато илюстрованите привличат вниманието на малките ученици и стимулират въображението им. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават езика. Учебникът развива паралелно уменията за слушане, четене, писане, както и боравене с цифрите. Уроците са с ясна структура, която улеснява възприемането на материала.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - Starter, Oxford University Press

Учебникът е разработен специално за езикови курсове за деца в предучилищна възраст. Малките ученици ще научат как да поздравяват на английски, названията на някои животни, както и глаголи за движение. Децата ще се научат да броят от 1 до 10 и да назовават основните цветове. Освен това те ще усвоят основна лексика, структурирана в различни тематични групи. Във всеки урок са включени различни интересни детски песнички, които спомагат за лесното запаметяване на материала. Децата се забавляват и учат едновременно с героите от учебника.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 1, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 1-ви клас. Материалът се фокусира върху звуците, лексиката и основната граматика, като междувременно развива способността на децата да преодолеят преградата, която им пречи да проговорят на английски език. Учениците се научват да броят от 1 до 10, както и да разпознават цветовете. Усвояват лексика в следните сфери: училище, частите на човешкото тяло, професии, животни и много други.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 2, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца във 2-ри клас. Учениците се насърчават да пишат и четат автономно чрез много забавни задачи. Учебникът е насочен към развиване на уменията на учениците да говорят, да изразяват ежедневните си дейности, като се въвеждат основни понятия като „прилагателни“, „гласни“, „съгласни“. Към наученото от първия учебник се добавят по-сложни звуци и граматика. Учениците се научават да броят от 20 до 100. Усвояват лексика в следните сфери: чувства, времето и още много.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 3, Oxford University Press

Този учебник е предназначен за курсове по английски език за деца в 3-ти клас. Отново са включени лексика и граматика от предходните нива като те се надграждат и усложняват спрямо възрастта и нивото на владеене на английски език.

Този учебник е съсредоточен върху граматиката. След като в предходните два учебника учениците са научили завиден брой думи, тук те се учат на специфични за английския език конструкции, наред с основните времена, местоимения, сравнителна и превъзходна степен, както и нова лексика.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 4, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 4-ти клас. Той помага на учениците да усвоят още времена, както и да се учат да правят разлика между основните такива. Научават се кога да използват съответното време и как да го разпознават. Въвеждат се още няколко вида местоимения, важни за последващото изучаване на езика.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 5, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 5-ти клас. С него учениците се учат как да предават пряка в непряка реч и обратното, и да изразяват бъдещи действия, без да се използва бъдеще просто време. Преминава се към малко по-сложното за разбиране и усвояване перфектно време, като учениците вече знаят как да го разпознават и при какви условия да го използват. Въвеждат се първо условно наклонение, както и страдателен залог.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 6, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 6-ти клас. Той надграждане върху знанията на учениците за перфектното време, като в него се усвоят и останалите времена, заедно с второ и трето условно наклонение, както и относителните местоимения.

Учебник „Full Blast”

Системата е разработена в шест части, които покриват нивата по езикова рамка. Учебникът, учебната тетрадка и граматиката с допълнителни упражнения към всяко ниво осигуряват на децата забавни и полезни занятия, чрез които лесно да усвояват новия материал. Уроците са разделени на теми, които обогатяват лексиката и опосредстват асоциативната памет.

Учебник „Insight“

Системата е предназначена за ученици от 7 до 12 клас. Тя не е в списъка на МОН за държавните училища. По този начин изучаваният материал не се припокрива и това дава възможност да се трупат нови знания и различна лексика.

Учебниците „Insight“ съдържат много литературно базирани уроци, които запознават учащите с класическата английска литература, обичаите, традициите и историята на англоезичните страни. Уроците предизвикват тийнейджърите да разгърнат пълния си потенциал и ангажират вниманието им с важни и актуални теми. Едновременно с това систематизирането на материала спомага за плавното изграждане и надграждане на знания и умения по английски език.

Работата по учебника спомага развитието на самостоятелни учебни навици. Лексиката е систематизирана и специално подбрана така, че новите езикови умения да се развиват и надграждат постепенно. Използването на много интерактивни инструменти насърчава учащите да изказват мнение, да изразяват мислите си и да бъдат ангажирани към материала, който изучават. Темите развиват нивото на четене, писане, говорене и слушане, а въвеждането на различни синоними, антоними и словосъчетания обогатяват речта.

Учебник по английски език за деца Insight - Elementary, Oxford University Press
Учебник по английски език за деца Insight - Pre-Intermediate, Oxford University Press
Учебник по английски език за деца Insight - Intermediate, Oxford University Press

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове по английски език за деца по програмите:

 • „Family and Friends“ (1 – 6 клас)
 • „Insight“ (7-12 клас)

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда в групи максимум от 7 деца. Групите са за начинаещи и за деца, които отговарят на знанията за съответния клас. Предвидена е възможност да се посещават курсовете спрямо ангажираността към училищната програма: за учениците, които са втора смяна – от 10:40 до 12:00 часа, и за първа или целодневна смяна – от 16:30 до 17:50 часа.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. понеделник и сряда / 10:20 – 12:00 ч. / 10.10.2018 г.
 2. понеделник и сряда / 16:40 – 18:00 ч. / 10.10.2018 г.
 3. вторник и четвъртък /10:20 – 12:00 ч. / 11.10.2018 г.
 4. вторник и четвъртък / 16:40 – 18:00 ч. / 11.10.2018 г.
 5. събота и неделя / 09:30 – 11:00 ч. / 14.10.2018 г.
 1. понеделник и сряда / 10:20 – 12:00 ч. / 10.10.2018 г.
 2. понеделник и сряда / 16:40 – 18:00 ч. / 10.10.2018 г.
 3. вторник и четвъртък /10:20 – 12:00 ч. / 11.10.2018 г.
 4. вторник и четвъртък / 16:40 – 18:00 ч. / 11.10.2018 г.
 5. събота и неделя / 09:30 – 11:00 ч. / 14.10.2018 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа и събота и неделя от 10:00 до 19:00 часа) и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (един час е 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка): А1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) и C1 (Advanced), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.