ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!За фирмиОпитните ни преподаватели са насреща, когато искате да разширите хоризонтите на вашата компания и знаете, че е важно вашите служители с лекота да общуват на езика на вашите партньори и клиенти.

Защо фирмено обучение? Хората са най-ценният ресурс и за да е добър и успешен един екип, е необходимо той да се развива и мотивира. Предимство за всяка една компания е, когато нейните служители могат с лекота да общуват на езика на нейните партньори или клиенти. Езикова школа „ОМЕГА“ може да бъде партньор в това начинание и да съдейства за повишаване квалификацията и уменията на служителите чрез фирмено обучение по стандартни или специално подбрани програми.

Индивидуални програми - в школата се предлагат гъвкави схеми за езиково фирмено обучение по английски, немски, испански и италиански език, съобразени с работното време и специфични изисквания на всяка компания. Обучението се провежда в удобни за екипа дни и часове.

Групите - препоръчителният вариант на езиково обучение на фирмени екипи е груповото обучение. В този случай оптималният брой курсисти в една група е 10-12 души. Интензивността на курса зависи от целите, нивото на курсистите, както и времето и продължителността, посочени от фирмата.