ЗАТВОРИ

ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Езикови курсове за фирми

Езикови курсове за фирми Съвременните технологии направиха света много по-голям, а границите практически почти се стопиха. Днес, ако нещо може да ви препъне в общуването с бизнес партньори извън пределите на България, то вероятно ще е само езиковата бариера. Ако отдавна обмисляте как да се справите с тази пречка езикова школа „Омега“ има решение за вас. Опитните ни преподаватели са насреща, когато искате да разширите хоризонтите на вашата компания и знаете, че е важно вашите служители с лекота да общуват на езика на вашите партньори и клиенти.

Защо фирмено обучение?
Добрият мениджър знае, че хората са най-ценният ресурс за всяка компания. А за да е добър и успешен един екип, е необходимо той да се развива и мотивира. Предимство за всяка една компания е, когато нейните служители могат с лекота да общуват с партньори или клиенти от целия свят. Езикова школа „Омега“ може да бъде партньор в това начинание и да съдейства за повишаване квалификацията и уменията на служителите чрез фирмено обучение по стандартни или специално подбрани програми. Курсовете могат да бъдат групови или индивидуални, а изучаваният материал да е изцяло съобразен с нивото и потребностите на екипа спрямо областта на работа на компанията.
Индивидуални програми 
Ако само един или няколко ваши служители се нуждаят от подобряване на езиковите си умения, но са на различно ниво, тогава може да заложите на индивидуална програма за всеки един от тях.  В школата се предлагат гъвкави схеми в изучаването на английски, немски, испански, френски, руски и италиански език. Те могат да бъдат съобразени с работното време и специфични изисквания на всяка компания.
Групово обучение
Това е препоръчителният вариант за изучаване на език при фирмени екипи. Ученето в група дава повече възможности за практикуване на изучавания материал по време на упражненията в час. Това ще помогне за падането на езиковите бариери , служителите ви ще напредват еднакво темпо. Оптималният брой курсисти в една група е 10-12 души. Интензивността на курса зависи от целите, нивото на курсистите, както и времето и продължителността, посочени от фирмата.
Независимо кой от вариантите за изуване ще предпочетете  - индивидуално или групово, занятията могат да се провеждат в нашите учебни зали или на вашето работно място в удобни за екипа дни и часове.