ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!За деца

Подходът към вашето дете в езикова школа „ОМЕГА“ е различен и се базира на шест компонента, които гарантират максимална полза от изучаването на езика и усещане за комфорт по време на този процес. Разберете повече за предлаганите курсове за деца по-долу.Когато изберете детето ви да учи в езикова школа „Омега“, вие получавате:

  1. Изготвяне на индивидуален учебен план Целта на нашия екип е да се съобразим максимално с индивидуалните възможности и предпочитания на вашето дете, за да може изучаването на чужд език да бъде приятно занимание, а езикова школа „Омега“ – място, което то посещава с удоволствие.
  2. Работа с методолог При първата ни среща, вашето дете работи със специалист методолог. Неговата функция е на езиков одит, който определя нивото на знанията му. Друг важен критерий, който се взима под внимание е ефикасността на работа индивидуално и в група. Взимайки под внимание и двата фактора, методологът ви дава информация за текущите знания и възможност за работа на детето.
  3. Индивидуални и групови занимания Вашето дете може да се обучава индивидуално или в група. Нивото на групите от 1 до 6 клас отговаря на предвидения за тези класове материал, така че посещенията са удачни както за деца, които изучават съответния език в училище, така и за тези, които възнамеряват да се подготвят извънкласно. За нивата, които отговарят на 6 – 12 клас е предвидено индивидуално обучение за начинаещи и групово за тези, които продължават обучението си от предишните нива. Групите са съобразени с училищната програма на вашето дете, спрямо това дали тя е стационнарна или на смени. Важно предимство на груповото обучение в езикова школа „Омега“ е големината на групата, което не надвишава бройката от 7 деца. Опитът показва, че в този формат те са по-концентрирани, има възможност да им се обръща повече внимание и резултатите са по-добри.
  4. Безплатен пробен час За да сте сигурни, че езикова школа „Омега“ е най-подходящото място където детето ви да изучава чужд език, предлагаме един безплатен пробен час. Това е най-сигурният начин да се уверите, че сте направили най-добрия избор. След това можете да включите детето си в нашите езикови курсове за деца.
  5. Комуникация с родителите Децата се отнасят много по-сериозно към обучението когато и родителите им са съпричастни към него. Затова в езикова школа „Омега“ има изградена традиция да се осъществява ежеседмична и ежемесечна обратна връзка с вас. Вие получавате информация как се справя детето ви в часовете и как усвоява материала, а при нужда ви осведомяваме и за домашни работи или забележки по направени тестове. Допълнително, всяка седмица по електронна поща се изпраща програмата за следващата седмица.
  6. Проверка на изучения материал Напредването с материала трябва да се базира на добре усвоени знания. Тяхната проверка е задължителен елемент при обучението в езикова школа „Омега“. Всеки месец се правят контролни тестове, резултатите от които, вие като родители, получавате по имейл. Това се прави с цел да бъдете максимално информирани как напредва детето ви в изучаването на чуждия език.