Търсене
Close this search box.

Кореспонденция на немски – лесно е!

Кореспонденция на немски – лесно е 3

Дори да знаете добре един език, не винаги е лесно да се ориентирате във всички негови правила, особено когато става дума за писмена кореспонденция. Често грешим, дори когато се налага да го правим на родния си език. Затова решихме да дадем малко насоки за това каква е правилната структура на официалното и неофициалното писмо на немски.

Адрес на получателя

Началото на всяко трябва да съдържа адреса на получателя. Той се изписва в горния ляв ъгъл, например:
ABC Straße 12

20354 Hamburg

Място и дата

Да, германците са изключително изрядни хора, вероятно това е причината в тяхната кореспонденция този компонент също да е задължителен. Тях записвате отново в ляво, като оставяте съответно достатъчно място от адреса горе, например:
ABC Straße 12

20354 Hamburg

 

Hamburg, 22.02.2019

 

Тема на писмото /Betreff /

Тя е кратко изречение, което съдържа повода, по който започвате дадената кореспонденция. Вероятно когато става дума за писмо до близки хора, този елемент може да бъде прескочен. Той обаче е задължителен, когато писмото е официално. Например:

Beschwerdebrief/Reklamation

 

Обръщение

Този компонент е задължителен и във формалната и в неформалната кореспонденция. Когато пишете официална кореспонденцията можете да използвате следните обръщения:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Ivanov,

Sehr geehrte Frau Ivanova,

Когато се обръщате към приятел, близък или роднина, може да започнете така:

Hallo liebes Team,

Hallo liebe Mariya,

Hallo lieber Ivan,

Важно! Независимо от вида на кореспонденцията, не забравяйте да поставите запетайка в края на обръщението!

Въведение – Съдържание – Заключение

Това е логическата последователност на вашия текст. Постройката му не би трябвало да ви затрудни особено, защото ще сте наясно какво искате да кажете. Ако писмото е официално, се постарайте внимателно да структурирате текста, за да има издържан вид. В официалните писма се обръщаме към съответния човек с главна буква, дори когато използваме лични и притежателни местоимения (Dir, Ihr, Ihre, Deine).

Заключително обръщение и подпис

Писмото завършва с обръщение, което също като встъпителния поздрав е различно в зависимост дали е официално или неформално.

В първия случай може да използвате:

Mit freundlichen Grüßen

Когато пишете до приятел:

Liebe Grüße

Schöne Grüße
Herzlichst

Тук е мястото да отбележим, че в немския език не е прието в писмено общуване, дори приятелско, текстовете да завършват с Tschüß /Чао, Довиждане/

Внимание – след заключителния поздрав не се поставя запетая!

Отдолу трябва да поставите своето име и поздравления, готово е да бъде изпратено. Лесно е, нали!

Повече за нашите курсове по немски може да видите тук – https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/nemski-ezik/

Ако искате да се научите да пишете и говорите свободно на немски – свържете се с нас тел.: 02/423 21 21; моб.: 0878 566 537; email: office@omegals.bg

Разгледайте още:

Изпратете бързо запитване