Какво трябва да знаете за английския хумор

Какво трябва да знаете за английския хумор

За англичаните хуморът е сериозно нещо, толкова необходим, колкото и въздухът. И ако искаме да го разберем, трябва разбира се да владеем добре английския език, но не само! Нужно е да сме наясно с някои малки тънкости. Кои са те?

Тънкостите в английския хумор

Докато в повечето страни хуморът е допустим в определени ситуации и при определен тип взаимоотношения, за англичаните хуморът е нещо като фон за всеки един разговор: независимо къде и независимо с кого. Това може да означава само едно: англичаните не са по-духовити от нас, а чисто и просто, техният код на поведение позволява ползването на хумор в различни ситуации.

Видовете английски хумор

  • Остроумен хумор – Witty humour: тук става дума за хитри подмятания и игра на думи.
  • Самоирония – Self-irony: англичаните не се взимат на сериозно, те обичат да си правят шеги със самите себе си.
  • Саркастичен хумор – Satirical humour. Това и ние го можем, ще кажете, няма нищо по-лесно от това да се подиграваме на другия или на определена ситуация. Любими мишени за сарказъм на англичаните са властимащите и особеностите на чужди за тях култури.
  • Шутовски хумор – Slapstick humour. Представете си ням филм от едно време, в които основни механизми за предизвикване на смях са физическите недостатъци на героя, тромавите и комични движения, поставяне на несръчността му под лупа.

Не се взимайте прекалено на сериозно, ако искате да разберете английския хумор

Ключът към овладяването на английския хумор е да умеете да се шегувате със самите себе си. Да подчертавате и да се забавлявате със собствените си недостатъци. Да изтъквате собствените си провали, като по този начин изглеждате в очите на другите скромни и способни да разберете чуждите неуспехи. В английския хумор просто няма място за подчертаване на личното его. Гафове и неудобни ситуации, в които вие сте главен герой, са идеални за самоирония.

Искате да чуете конкретни примери за английски хумор?

Ами например без много, много да му мисли, англичанинът или англичанката ще кажат: „Май днес се облякох в тъмното“, с което взима на прицел начина, по който се е облякъл/облякла. „Хич ме няма в готвенето, мога да изгоря и водата.“ „Не умея една вана да напълня, ти искаш да участвам в състезание.“ Както виждате, майтапите на собствен гръб са нещо нормално. Това на нас българите малко трудно ни се отдава, но пък сме достатъчно широко скроени, за да приемем майтапи и този тип.

Ако станете мишена на словесни закачки, значи че сте симпатичен?

По принцип англичаните са сдържани и трудно можете да разкриете какво точно изпитват към вас. Така че дълго време ще задавате въпроса: „Харесвам ли се или не на този или онзи англичанин?“ Все пак ще ви подскажем, че има и разковниче на този малък проблем. Ако шегите на някой англичанин са по ваш адрес, може да сте сигурни, че сте спечелили вниманието му. Така че не прибързвайте с погрешните заключения: „този нещо ми се подиграва“! Не, просто се шегува с вас, защото сте му симпатичен. Ако успеете и да отговорите на подадената шега, е тогава бъдете сигурни, че сте на прага на ново интересно приятелство.

Сарказмът в ежедневието на англичаните е нещо толкова обикновено, че човек ще не ще започва да го възприема като нещо нормално. И не се хващайте на въдицата, ако нещото казано на шега е съпроводено със супер сериозен вид от страна на шегуващия се. Англичаните са идеален пример за скриване на емоциите и дори да изпитват огромно удоволствие от това, че са направили саркастичен коментар в точния момент на точното място – ще си останат с изражение на „ни лук ял, ни лук мирисал“.

Ето и някои примери за английски хумор и то на английски!

1.

Teacher: „Jack, what do you know about the Dead Sea?“

Jack: „I didn’t even know it was ill“

Превод:

Учител: „Жак, какво знаеш за Мъртво море“

Жак: „Дори не знаех, че се е разболяло!“

2.

A doctor calls his patient and says: „The check you gave me for my bill came back“. The patient replied: „So did my cold!“

Превод:

Доктор се обажда на свой пациент и му казва: „Банковият превод, който изпратихте на моята сметка, се върна обратно“. Пациентът отговаря: „И настинката ми направи същото!“

3.

Teacher: „Clara please point to America on the map.“

Clara: „This is it.“

Teacher: „Well done. Now class, who found America?“

Class: „Clara did.“

Превод:

Учителката: „Клара, моля те намери Америка върху картата“

Клара: „Ето я.“

Учителката: „Добре. Сега към целия клас: кой откри Америка?“

Класът: „Клара го направи.“

4.

John says: “I wish you’d pay a little attention, Sam.”

“I am paying as little as I can, John” said Sam.

Превод:

Джон казва: „Ще се радвам, ако ми обърнеш малко внимание, Сам.“

„Опитвам се да бъде възможно най-малко, Джон“ отвръща Сам.

5.

What is the longest word in the English language?

“Smiles”.

Because there is a mile between its first and last letters!

Превод:

Коя е най-дългата дума в английския език?“ „Smile”

Има цяла миля между първата и последна буква.

6.

Doctor: „What’s your problem?“

Patient: „I think I’m a chicken“.

Doctor: „How long has this been going on?“

Patient: „Ever since I was an egg!“

Превод:

Докторът: „Какъв е проблемът?“

Пациентът: „Мисля, че съм пиле.“

Докторът: „И от колко време сте така?“

Пациентът: „Откакто не съм яйце!“

 

Witty word-games

Не се учудвайте, че няма да преведем следващите примери за английски хумор. Съществена особеност на английския хумор се дължи на обичаната от англичаните игра на думи, тоест когато едно нещо може да означава и друго. В българския език също имаме немалко такива примери, затова сме сигурни, че разбирате за какво говорим. И тъй като подобна игра на думи не може да се преведе на друг език, ви оставяме на собствените ви познания по английски. Ще прибавим само едно уточнение, ако не успявате да се усмихнете, дори под мустак на примерите по-долу, може би, трябва да се замислите по-сериозно за един по-задълбочен курс по английски език.

1.

„Will you tell me your name?“

„Will Knot.“

„Why not?“

2.

„What do ghosts serve for dessert?“

„Ice Scream“

3.

„A hole has been found in the nudist camp wall. The police are looking into it“.

Ще подскажем малко при последния пример. „To look into something“ е израз на английски и освен буквалния превод „гледам вътре в нещо“, означава и „разследвам“. Така, че направете си изводите сами.

Прочетете още:

Какво и как да поръчаме на английски език

Няколко стъпки към по-добър разговорен английски

Малки хитрини за подобряване на разговорния английски

9 трика как да научим по-лесно английски език

Как да подобрим своя разговорен английски?