Търсене
Close this search box.

Как се изговарят думите на английски

kak-se-proiznasqt-dumite-na-anglijski

Произношението на английските думи е ключов аспект при овладяването на езика, който често създава затруднения за много учащи. Точната артикулация и интонация не само улесняват разбирането от страна на събеседника, но също така повишават увереността на говорещия

Основни правила за произношение

Важно е да уточним, че преди да пристъпите към усвояването на произношението на буквосъчетанията е добре да научите как звучи всяка буква от азбуката. Когато учите думи, задължително изписвайте транскрипцията им, тоест как се произнасят. Всичко това ще ви помогне с течение на времето да усвоите и разпознавате по-различното произношение. Ето няколко примера за чести буквосъчетания:

 1. “оо” в края на думата или пред някои съгласни се чете [u:]
  1. too [ tu: ] – също
  2. spoon [ spu:n ] – лъжица
  3. book [ buk ] – книга
 2. “eе” и “ea” се чете като [ i: ]
  1. please [ pli:z ] – моля
  2. bee [ bi: ] – пчела
 3. ss” се чете като [ s ] или [ʃ]
  1. Tess [ tes ] – Тес
  2. passion [/ˈpæʃ.ən/] – страст
 4. “ch” и “tch” се четат като звука [ tʃ ] – но и много често комбинацията ch се чете [k] в думи с гръцки произход: character, choir, chemistry 
  1. chess [ tʃes ] – шах
  2. kitchen [kitʃin ] – кухня
 5. “th” се чете като [ ð ] Това е типичното английско Д, което се произнася с език зад горните зъби. или като [ θ], което се произнася с език между зъбите и се чува повече като Т. Думите, в които се използва са много и много употребявани. 
  1. the [ ði:, ði, ðə ] – определителен член
  2. this [ ðis ] – този, тази
  3. that [ ðæt ] – онзи, онази
  4. thin [ θin ] – тънък
  5. bathroom [ ba:θrum ] – баня
 6. “ck” чете се като [ k ] Пише се само в края на думата. 
  1. black [ blæk ] – черен
  2. Nick [ nik ] – Ник
 7. “sh” се чете като [ ʃ ]
  1. she [ ʃi: ] – тя
 8. “or” или “аr” самостоятелно или следвани от съгласна четат като [ ɔ: ] или  [ а: ] Тънкостта тук е, че в тази конфигурация R почти изчезва или не се произнася докрай. 
  1. short [ ʃɔ:t ] – къс
  2. car [ ka: ] – кола
 9. “er” и “or” се четат като [ ə ], когато са в края на думата и без ударение. 
  1.  letter [ letə ] – писмо, буква
  2.  doctor [ dɔktə ] – лекар
 10. “ow” се чете като [ au ] 
  1. brown [ braun ] – кафяв
 11. “oy” и “oi” се четат като [ ɔi ]
  1.  boy [ bɔi ] – момче
  2. point [ pɔint ] – точка, пункт
 12. “ay” и “ai” се четат като [ ei ].
  1. day [ dei ] – ден
  2. rain [ rein ] – дъжд

Какво е minimal pairs?

Заради вече споменатите буквосъчетания, в английския има думи, които се пишат различно, но се изговарят почти по един и същи начин. Тъкмо това са така наречените minimal pairs.
На български може да направите паралел с паронимите, защото често се различават само по наличието или отсъствието на една буква. Но все пак внимавайте, разлика има! Ние произнасяме думите както се пишат, затова дори една буква може да даде различно звучене. В английския тези думи често са съвсем различни по произход и значение, но независимо от буквите, с които се изписват, те се произнасят почти еднакво. Например: 

 • beet-bit
 • bat-bet
 • Get-Gate
 • Cap-Cup
 • Mess-Miss

Затова бъдете бдителни, когато общувате и се опитайте да долавяте всеки звук. Ако ви е трудно, просто се ориентирайте от контекста, за да се досетите, за коя дума точно става въпрос. 

Как да поставяме правилни ударение в изречението?

В английския съществува така нареченото емфатично ударение. То е начинът в изреченията да се акцентира дума, която носи някакъв особен смисъл. Тоест наблягаме на онези думи, които смятаме за важни – модалните глаголи или въпросителните думи, например:

Tom is a very good teacher. 

HE gave her the book

Emphatic Stress горе-долу отговаря на логическо ударение в българския. За да усвоите правилното му използване по-лесно, просто слушайте и копирайте много английска реч. 

Правилното произношение на английски думи може да варира значително в зависимост от акцента и диалекта, което допълнително усложнява задачата. Например, британският и американският английски често имат различия в произношението на една и съща дума. За да овладеят тези нюанси, учащите трябва да се запознаят с фонетичните символи и да практикуват редовно чрез слушане и повторение. Това не само подобрява произношението, но и развива умението за разбиране на различни акценти и стилове на говорене.

Ако искате да научите още тънкости за английското произношение – запишете се на курс в Езикова школа “Омега”. Повече за нашите курсове може да видите тук https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/anglijski-ezik/ или да ни потърсите на +359 878 566 537 или 02/423 21 21

Изпратете бързо запитване