Как изучаването на английски език помага за стартирането на бизнес

kak-izuchavaneto-na-angliiski-ezik-pomaga-za-startiraneto-na-biznes-img

Популярността на английския език непрекъснато расте в последните години и статистиката го доказва – над 1,5 милиарда от хората по света го владеят. Това не е никак случайно, защото възможностите, които предоставя, са в различни посоки.

Ако знаете английски език, може да завършите висшето си образование в чужбина, да се възползвате от социалните мрежи за създаване на чуждестранни приятелства, да следите сериали, непреведени на български, ще имате достъп до огромна част от специализираната литература, софтуер, езици за програмиране и т.н. А едно от най-важните предимства е, че владеенето на английски подпомага по различен начин вашите професионално развитие и кариера.

Важността на английския език за правенето на бизнес

Най-предпочитаният език за правене на бизнес е именно английският. За тези, които вече имат собствен бизнес или планират да създадат такъв, езиковите умения по английски ще предоставят много възможности на международния пазар.

Ако искате да развивате свое предприятие и вратите на международния бизнес да бъдат отворени за вас, без отлично владеене на английски език това едва ли ще бъде възможно.

Като универсален международен език за бизнес комуникация, английският е необходим за писмената и устната кореспонденция с клиентите и партньорите, за изготвяне на презентации на новите продукти, за провеждането на задгранични командировки, присъствие на семинари, изложения и др.

Може би вече сте преминали някакво базово обучение по английски и желаете да го надградите или тепърва търсите професионален старт в сферата? Има различни начини да усъвършенствате своите езикови умения. Независимо дали за начинаещи, или за напреднали, в Езикова школа Omega ще разгърнете потенциала си, за да се възползвате от неограничените възможности за личностно и кариерно израстване.

Усъвършенстване на езиковите умения за международна комуникация

Английският език е жизненоважен за бизнеса – инвестицията във вашите знания е инвестиция в самата фирмена дейност. Ако ще се занимавате със собствен бизнес, отделете време да усъвършенствате своите умения в това направление. В противен случай ще трябва да разчитате на други хора от екипа си за помощ. В същото време езиковата компетентност на персонала ви по английски също следва да е на ниво, за да работи по-лесно и бизнесът да се развива успешно.

Най-доброто решение е езиковият курс, особено за отделите във фирмата, в които служителите са в пряка комуникация с клиенти от целия свят. Това са хората не само от търговския сектор, но и от звената „Човешки ресурси”, „Връзки с обществеността” и от техническия отдел.

Ако персоналът няма проблем в общуването на английски език, ползите за фирмата ви ще бъдат в няколко направления:

Свободна и ефективна комуникация с бизнес партньори

Отличното ползване на английски език и боравенето с професионална терминология ще подпомогнат изграждането на трайни взаимоотношения с доставчиците и клиентите, превръщайки ви в предпочитан бизнес партньор.

Възможности за дейност на по-широки пазари

Усъвършенстваните езикови умения на служителите предоставят възможности за опериране на повече пазари, което възвръща многократно инвестираните средства.

Конкурентоспособност

Владеенето на английски език в международната бизнес среда ще бъде конкурентно предимство по време на търговски преговори и при търсене на нови пазари.

Обучението може да се използва и като допълнителна социална придобивка за служителите, което ще ги мотивира и ще им помогне да се чувстват ценени.

Внедряване на успешни стратегии на чуждестранни фирми

Ако владеят отлично английски език, служителите ще могат да черпят опит от съвременни практики по мениджмънт и маркетинг учебници/книги, достъпът до които е силно ограничен в България или трудовете се превеждат с огромно закъснение. Освен това редица от чуждестранните компании често споделят новини и опит в своите корпоративни блогове и англоговорящите служители ще открият там полезна информация.

Перфектното владеене на английски език се разглежда от бизнеса като нещо изключително важно, което работещите трябва да притежават на само за вътрешна комуникация в редица световни фирми, но в средни и малки по големина трансгранични съдружия.

Това е и причината с подходящо обучение вие и вашите служители да подобрите комуникативните си езикови умения по отношение на разширяване речниковия запас, произношение, интонация, правопис и т.н., както и да развиете едновременно четирите направления – слушане, четене, писане и говорене.

Езикови бариери и тяхното преодоляване в бизнеса

В непрекъснато променящия се свят на модерния бизнес единствените граници за растежа и личностно развитие се явяват езиковите бариери. Те може да възпрепятстват ефективната комуникация и да бъдат значително предизвикателство в дългосрочен план.

Първата стъпка към премахването им в общуването с вашите партньори за пълноценно развитие на бизнеса ви е качественото езиково обучение на служителите. Владеенето на езика на международния бизнес – английския, е ключово умение за персонала на всяка компания. То дава увереност и професионална мотивация, създава перспективи за нови доволни клиенти, партньори и пазари.

Инвестирането в придобиване на по-добри езикови умения ще се отплати многократно. Към ползите от адекватното фирмено обучение са такива като:

  • Служителите разширяват компетенциите си и са по-мотивирани и удовлетворени;
  • Фирмата е по-добре подготвена за различни дейности с чуждестранни бизнес партньори;
  • Отпада необходимостта от разходи на време и средства за преводачи и свързани услуги;
  • Затвърждава се имиджът ви на съвременна фирма.

Благодарение на перфектното владеене на английски език служителите ще могат да използват по-богата лексика, свързана с професионалния им опит, да говорят подробно за продукти, да планират срещи, да изпращат имейли и т.н. Доброто познаване на езика ще повиши тяхната увереност на работното място за изпълняване на служебните ангажименти, а също и в международна бизнес среда.

Премахването на езиковите бариери позволява развитието на успешен бизнес, а за да го направите ефективно, Езикова школа Omega е готова да ви помогне с това начинание.

Какво съдействие да очаквате?

Щом вече сте взели решение да повишите собственото си ниво на комуникация на английски език и/или това на служителите си, Omega ще бъде ваш доверен партньор със своите стандартни или специални програми.

Обучението предлага гъвкави възможности, като може да бъде индивидуално, групово или онлайн. Курсовете се организират на място в школата или директно в офиса ви!

Нивата следват стриктно Европейската езикова рамка, включени са и специализирани подготовки. Предимство е, че има опция материалът и графикът да се съобразят изцяло със специфичната дейност на вашата фирма.

Независимо дали бизнесът ви е малък, или по-голям, обучението ще бъде подходящо разработено за вас, в зависимост от броя на хората, които желаете да участват.

Курсовете са съобразени както с работното време, така и със специфичните изисквания на всяка фирма.

Повече за предлаганите обучения от Езикова школа „Омега” можете да научите на Omegals.bg. Разгледайте съвременните ни гъвкави решения и бъдете истински успешни!

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg