Как да се подготвим за публична реч на английски език

Как да се подготвим за публична реч на английски език — изображение

Под общия термин публична реч се разбира всеки вид говорене пред публика. Диапазона на този тип изказвания е доста широк – от защитата дипломна работа или научна теза, през изнасяне на презентация или доклад, до мотивираща реч или защитаващо кауза изказване. Всичко, което включва представянето на ваше виждане или становище по определена тема пред публика, може да се нарече публична реч. И всеки който е изнасял такава знае, колко е важна предварителната подготовка за нея. Особено когато говорим за публично говорене на английски, е добре да се запознаем и с тънкостите, които да ни помогнат да звучим уверено въпреки, че езикът не ни е роден. 

Уверено говорене пред публика

Първото условие за вашия успех в подобно начинание е да говорите уверено. Това съвсем не е лесна задача, особено ако се налага да говорите пред много хора за първи път. Ето няколко съвета, които ще са ви от помощ:

 1. Напишете речта си – форматът трябва да отговаря на нуждите на презентацията, тоест, може да е само текст или подходящо онагледено с диаграми и снимки изложение. Но в никакъв случай не разчитайте на импровизация. Когато говорите пред публика е важно да следвате основната си теза и да я развивате и доказвате максимално ясно. В противен случай рискувате да изгубите вниманието на аудиторията, а така да обмислите и презентацията си. 
 2. Тренирайте предварително – започнете с тренировки пред огледалото и преминете към практика с група от близки хора. Първия способ ще ви помогне не просто да запаметите по-добре написаното, но и да се наблюдавате по време на процеса на говорене. В потока на речта ние използваме много от езика на тялото, за да предадем нюанси на смисъла от изказването си. например, от нервност или просто от навик, може да жестикулираме твърде много, което в подобни ситуации е твърде неприемливо. Наблюдавайте се внимателно и овладейте излишните движения. Слушайте гласа си и работете по това да звучите гладко и уверено без накъсвания и паузи. Когато решите, че сте готови, направете презентацията си пред група от ваши близки и ги помолете за мнение. 
 3. Планирайте и координирайте процеса – разбира се доколкото това е възможно. Тоест, ако например ще изнасяте работна презентация и познавате залата, където това ще се случи, предварително се уверете, че техниката която ви е нужна ще е там в нужното време. Ако изложението ви включва и визуална част, подретете и картотекирайте материалите си така, че да не се налага да ги търсите по време на речта си. 

Изберете интересен увод

Всички знаем колко е важно първото впечатление. Това правило важи с пълна сила и при публичната реч. Затова се постарайте началото ви е да силно и грабващо вниманието. Представете си че сте журналист, а вашата презентация е статия или репортаж, които искате аудиторията да хареса. Синтезирайте най-важното от изложението си и се постарайте да го опишете интересно и забавно /според темата и средата/, така че провокирате любопитството на хората срещу вас. След това може да се върнете към постепенното изложение, но вече ще сте сигурни, че имате вниманието на публиката. 

Чести фрази и словосъчетания

След като вече сте провокирали интерес към това, което предстои да кажете, е добре да построите изложението си така, че слушателите лесно да могат да проследят причинно следствените връзки и отношения. Ето няколко полезни фрази, които да използвате:

 

 1. При изброяване
  Ако просто свържете аргументите си с “and”/и/ рискувате да създадете объркване. Затова подредете и степенувайте по важност като използвате фрази като:

  • First – Първо
  • To begin/start with – Да започнем с
  • First and most importantly – Първо и най-важно
  • In the second place – На второ място
  • Furthermore – Нещо повече; Освен това
  • Moreover – Още повече
  • Last, but not least – Последно, но не на последно място
  • Finally – Накрая; В крайна сметка
  • To conclude – В заключение;Да обобщим
 2. В допълнение към нещо казано
  Може да ги използвате във всяка част на изложението си, когато искате да направите пояснение или да допълните или дадете нова посока на мисълта по някакъв начин.

  • Indeed – Наистина, действително
  • Actually – Всъщност
  • In addition – В допълнение
  • Additionally – Допълнително
  • Besides – Освен това
  • Further     – Освен това
  • Then – Тогава, след това
  • Furthermore – Нещо повече
 3. При сравнение
  Ако изложението ви си опира на сравнения, чиято цел е да изтъкнат предимствата или недостатъците на нещо, олекотете  фразите си като избегнете повторенията по следния начин:

  • Also – Също
  • In the same way – По същия начин
  • Both … and … – Както …. така и …
  • Likewise – По същия начин
  • Correspondingly – Съответно
  • Similarly – По същия начин
  • Equally – Еднакво
  • Too – Също
 4. При преход от една мисъл към друга
  може да ги използвате за да отделяте различните части на речта си, а също и когато искате просто да насочите вниманието към следващото, което ще кажете:

  • Now – Сега
  • Regarding – Относно
  • Turning to – Що се отнася до / Относно
  • With respect/regard to – Що се отнася до / Относно
 5. Даване на пример
  Със следващите фрази не само ще избегнете повторението, но ще може да нюансирате речта си като подчертавате определени теми:

  • For instance – Например
  • Notably – Особено
  • For example – Например
  • Or – Или
  • In other words – С други думи
  • Particularly – Особено
  • Chiefly – Главно
  • To illustrate – За да илюстрираме
  • As an illustration – Като илюстрация
  • To demonstrate – За да демонстрираме

Най-важното е, да не се отчайвате, ако не успеете да направите всичко перфектно от първия път. Говоренето пред публика е като всяко друго умение – учи се и се надгражда. И ако все пак сте перфекционист и държите да сте брилянтни всеки път, спестете си пътя на импровизациите и напредъка тип проба-грешка. Запишете се на курс в Езикова школа “Омега” и се доверете на професионалистите. Така ще научите още много полезни неща как да структурираме правилно публичната си реч на английски. Освен това ще провеждате тренинги пред аудитория, която може да ви даде професионална обратна връзка как да подобрите представянето си и кои са полезните фрази, които да включите в изложението си, така че да улесните и заинтригувате аудиторията.