Как да пишем официални и лични писма на френски език

Как да пишем официални и лични писма на френски език — изображение

Общовалидна истина е, че писмената кореспонденция има своите правила. Официалният и делови стил изисква един език, личните писма – съвсем друг. Какви са правилата във френския и как да пишете без да смесвате стиловете, ще се опитаме да отговорим днес. 

Основни съвети

 1. Преценете типа писмо
  Не че това е трудно по принцип – всеки знае добре дали пише на приятел или по работа. Но понякога може да се получи объркване, ако колегата на който пишете е и ваш добър приятел. Тоест, преценете не само отношението ви към човека, към който адресирате, но и повода, по който се обръщате към него.
 2. Обмислете съдържанието
  Особено важно е това, ако кореспонденцията ви е служебна или официална. Трябва да се фокусирате върху същността и да изложите проблема, молбата или искането, с което се обръщате към съответното лице или институция.
  Дори при личните писма е добре да знаете точно какво искате да кажете, защото за разлика от устната реч, писмената изисква да няма накъсани фрази и разпиляна мисъл.
 3. Уверете се, че знаете точния адрес
  Това важи както за писмата на хартия така и за мейлите, които пишем ежедневно. Все пак, ако сбъркате адреса писмото ви няма да пристигне изобщо, независимо, колко добре е написано.

Как правилно да напишем адрес на френски език

Отделяме на това специално внимание, защото има някои особености при изписването на адресите във Франция за разлика от България. Адресът на получателя се изписва в долния десен ъгъл на писмото.
Ето как трябва да изпишете адреса на плика във Франция:

 1. Името – трите имена на човека или името на фирмата или институцията, до която пишете. Ако пишете до фирма, но до конкретен човек в нея, изпишете неговото име под това на фирмата. Например:
  Banque centrale
  Marie Page
 2. Номерът на сградата и улицата – първо се изписва номерът на сградата и едва тогава името на улицата без да ги разделяте със запетая:
  175 Rue des fleurs
 3. Пощенски код и името на града – отново без да ги разделяте със запетая и точно в този ред:
  75108 Paris
 4. Името на държавата – изпишете го ясно, не е задължително да е само с главни букви, но може да го направите и така, за да прегледно:
  FRANCE

Правила за писане на официални писма

Както във всяка официална кореспонденция и тук важат същите правила – начален поздрав, въведение, изложение и финален поздрав. По-долу ще дадем някой примери, които могат да ви помогнат да звучите достатъчно официално на френски. Това което не бива да забравяте обаче е, че за разлика от английския например, тук официалното обръщение във 2 л. мн. ч. е различно. Тоест формата “Вие” е различна от “Ти” и е задължителна в такива случаи.
 1. Вашите данни
  Тази графа е важна, когато пишете официално писмо, но може да бъде пропусната при текущ бизнес мейл, например. Но в случай, че писмото, мейл или на хартия, трябва да е изрядно, то започнете с вашите данни, които трябва да изпишете в горния ляв ъгъл. Ако знаете данните на лицето към което се обръщате, тях може да изпишете в горния десен ъгъл. А под тях, в ляво, да напишете темата на писмото.
  Например:
  Marie Page                                        Banque centrale
  175 Rue des fleurs                            Madame M. Dupont
  75108 Paris                                         175 Rue des clefs
  FRANCE                                               75108 Paris
  +336 00 00 00 00                           +336 00 00 00 00
  marie.p@gmail.com                      banque.cent.p@gmail.com

  Objet: À propos de votre offre d’emploi

 2. Обръщението
  Ако знаете името на човека, към когото се обръщате, можете да започнете писмото си, като напишете в центъра: M. Dupont или Mme Martin.
  Ако не знаете, както често се случва, когато изпращате автобиография, молба или друго, просто напишете:“Monsieur, Madame”.
  Но ако се обръщате към човек с висока професионална длъжност, е задължително да споменете това и да напишете например: „Monsieur le Ministre“, „Madame la Présidente“.
 3. Встъпление
  Това се нарича «le corps de la lettre» (тялото на писмото). Том трябва съвсем накратко да обясните повода на вашето писмо. Ето няколко фрази за начало:
  Actuellement… – след което да обясните за вашата лична или бизнес ситуация в зависимост от контекста;
  Faisant suite à notre conversation téléphonique… /В допълнение към нашия телефонен разговор …/ – след което да изложите повода на разговора или накратко вашето решение или предприети действия.
  Suite à votre courrier du … /Вследствие на вашия мейл/поща от …/ – и отново да изложите в едно изречение онова, което трябва да кажете в контекста на вече проведения разговор.
 4. Изложение
  Започнете на нов параграф като в тази част може да допълните съображенията и мотивите си относно вашето решение, молба или жалба.
  Ето няколко подходящи начина да започнете тази част от писмото:

  • C’est pour cela qu’aujourd’hui je vous écris pour … /Ето защо днес ви пиша за …/
  • Je me permets de vous écrire concernant… /затова си позволявам да ви пиша относно …/
  • C’est pour toutes ces raisons que je m’adresse à vous pour … /Поради всички тези причини се обръщам към вас за…/
  • Je vous demande de /Моля ви да …/
  • Je vous saurai gré de …  /Ще съм благодарен за …
 5. Заключение
  Тази част се нарича «formule de politesse» (поздрав) и е задължителна дори да сте писали жалба или оплакване в по-остър тон. Французите са изключително любезни хора!

  • Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information. / На ваше разположение съм за всякаква допълнителна информация./
  • En attendant une réponse de votre part, je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs … /В очакване на отговор от вас, моля, приемете моите най-добри чувства /
  • Je vous prie d’agréer, Madame … /Monsieur … (името което сте използвали в началото на писмото като обръщение) l’expression de mes sentiments distingués. /Моля, приемете, …. изразът на моите най -добри пожелания./

Правила за писане на лично писмо

Тук не е нужно да се придържате към строги правила. Просто не забравяйте да изразите стегнато и по подходящ начин, онова, което имате да казвате. Ако например искате да напишете писмо до приятел, за да му кажете как тече ваканцията ви в Париж и какво до тук ви е впечатлило най-много, започнете с поздрав, да напишете няколко думи за времето, след което да преминете към онова, което искате да разкажете. Завършекът задължително е отново с поздрав. За разлика от официалните писма тук поздравите в началото и в края са по-различни. Ето няколко примера, от които може да изберете според вашето усещане и степан на близост с човека: 
 1. Начален поздрав
  • Cher Monsieur/ Chère Madame/ Chère Mademoiselle – Скъпи господине/ Скъпа госпожо/ Скъпа госпожице
  • Chers amis – Скъпи приятели
  • Mon cher Pierre – Скъпи мой Пиер
  • Ma très chère Louise – Мила моя Луиз
   Ако сте в много близки отношения с този на когото пишете и имате свое обръщение, може да го използвате спокойно. А ако сте в интимни отношения с човека, може да използвате и “chéri”. Но внимавайте, да не го объркате с “cher”, ако с човекът отсреща не ви свързва романтична връзка.
 2. Заключителен поздрав
  Отново според степента на близост подберете:

  • Je vous envoie mes bien amicales pensées /Изпращам ви много приятелски мисли/
  • Recevez, je vous prie, mes meilleures amitiés /Моля, приемете моите най-добри поздрави/
  • Je vous adresse mon très amical souvenir /Изпращам ви моя много приятелски спомен/

Не се обърквайте от превода. Това буквално означават тези фрази, но на български са еквивалент на – Приеми моите най-сърдечни /топли/ приятелски поздрави. По подобен начин стоят нещата и с поздравите по-долу.

 • Cordialement (à vous)Искрено Ваш
 • Votre ami dévoué(e)Твоят верен приятел
 • AmitiésС приятелски поздрав     
 • À bientôt!До скоро
 • Je t’embrasseЦелувам те
 • Bons baisersХубави целувки
 • Bises!Целувки
 • Grosses bises! — Много целувки

Ако искате още съвети, полезни фрази и изрази, които да направят писменото ви изразяване естествено и съобразено с обстановката – запишете се на курс по френски в Езикова школа “Омега”.

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg