Как да научим бързо Руски?

russian

Вероятно няма друг език в света, който ние българите да чувстваме толкова близък като руския. Дори никога да не сте го учили, ако попаднете в такава среда, шансът да разберете какво ви казват е огромен. Друг е въпросът, че едва ли ще можете да отговорите на руски.

Може би тъкмо тази близост, понякога създава нереални очаквания у хората, които започват да учат руски. А когато навлязат в езика, се обезсърчават от липсата на бързи резултати. Ако и вие сте решили да започнете да учите руски, ето няколко полезни съвета и факти, които ще ви помогнат да си поставите верните цели и очаквания.

Прилики с български

Невъзможно е темата да се изчерпи напълно, но нека опитаме да очертаем в основни линии до къде си приличат двата езика.

 • Общи корени – в основата на руския лежи така наречения старовеликоруски език. До края на 17 век обаче в Русия старобългарският е официален. Там той функционира в неговата руска редакция, но това е основната причина за близостта между двата езика.
 • Азбука – и двата използват кирилица, в руската обаче има 3 букви повече, които отразяват съответните характерни за езика звуци – Ё ё, Ы ы и Э э.
 • Думи – има доста общи, като причините за това са основно две. От една страна общия корен – старобългарският език. В същото време, не бива да пропускаме факта, че в по-ново време, българският език е възприел от руски доста думи и изрази както от областта на бита и ежедневието, така и термини и специализирана лексика. Във всички случаи обаче, еднаквите думи помагат в общуването и разбирането.
 • Ударение – както и в българския, то е свободно и подвижно. Това означава, че и в двата езика няма строго определени правила на коя сричка или буква се поставя акцента при произнасяне. Затова трябва да се стараете да запомните думите и с правилното място на ударението. Това е важно, защото както и в български, понякога то играе ролята на смислов различител.
 • Род – и тук като при нас са мъжки, женски и среден. Окончанията и логиката на граматичния род няма да ви затрудни, защото може да намерите паралели с българския.

Не се плашете от граматиката

Тя е един от компонентите, по които двата езика доста се отличават. Но това не е повод за тревога. Просто си дайте сметка, че въпреки приликите, това е различен език и се постарайте да вникнете в логиката му. Например:

 1. Падежи в руския – за разлика от българския, руския език притежава падежна система. Поради факта, че такава в нашия език няма, много често хората изпитват необясним страх преди да пристъпят към изучаването ѝ. Ето много кратко въведение, което ще ви помогне да го преодолеете:
  1. Именителен – основната, речниковата форма на имената. Показва кой извършва действието.
  2. Винителен –  показва върху какво се извършва действието, тоест използва се при прякото допълнение.
  3. Родителен – показва на кого принадлежи нещо. Влиза в употреба основно, когато говорим за количества, при отрицание и сравнение.
  4. Дателен – показва за кого се извършва действието или кой е косвено засегнат от него, тоест, когато имаме непряко допълнение.
  5. Творителен – показва как или с какво се извършва действието може да изразява съвместност. Употребява се с някои възвратни глаголи и предлози.
  6. Предложен – няма самостоятелно значение. Винаги се употребява в комбинация с предлози, най-често в и на.
 2. Склонения – така се нарича изменението на съществителните имена по падеж. В руския език те са три:
  1. Първо – съществителни от женски род на -а, -я, и мъжки род;
  2. Второ – съществителни от мъжки род на мек или твърд съгласен и от среден род на -о, -е;
  3. Трето – съществителни от женски род на мек или твърд съгласен звук.

Всъщност, трудността при падежите идва именно тук – в запомнянето на промяната на окончанията по падежи. Но в крайна сметка, като с всяка друга граматика и тук най-добрият учител е практиката.

Също така, важно е да знаете, че различните падежи в руския могат да променят и значението на изречението в зависимост от използваната форма. Затова е полезно да обръщате внимание на контекста и начина, по който думите се използват в различни ситуации.

Времена – за разлика от българския обаче, тук глаголните времена са само три – сегашно, минало и бъдеще. Но трябва да имате предвид, че времето на глагола е пряко свързано с вида му. Глаголите от несвършен вид има форми и за трите времена, а тези от свършен – само за минало и за бъдеще.

Как лесно да научим думи

Споменахме вече, че двата езика имат много близка лексика. Това понякога може да е добро улеснение, но може да крие и уловки. Например, руската дума стол на български се превежда като маса. Ако искате да кажете стол вярната дума е стул.

Ако пък кажете, че отивате на разходка в гората, не се учудвайте, ако ви предложат планинска екипировка. Просто на руски гора означава планина, а лес = гора.

Затова, дори думата да ви звучи познато, първо се поинтересувайте от значението й, за да избегнете нежелани недоразумения. Падежите в руския може да изглеждат трудни на пръв поглед, но с упоритост и практика те ще станат естествена част от владеенето на езика.

Къде в София можете да научите Руски

Вече и сами се досещате, че дори за на пръв поглед толкова близък език, ще ви е нужна помощ при изучаването му. Затова не се колебайте и се запишете курс в Езикова школа “Омега”. Нашите преподаватели ще ви помогнат да намерите най-лесния за вас път, за да научите руски.

Повече за нашите курсове може да научите тук https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/ruski-ezik/  или ни потърсете лично на 0878 566 537; 02/423 21 21

 

Разгледайте още: