Как да изразим благодарност на френски език

Как да изразим благодарност на френски език — изображение

Ако имаше класация за най-учтив европейски език, вероятно френският щеше да е почетното първо място. Не просто защото разполага с богат набор от думи изрази изразяващи благодарност и уважение, но и защото самите носители на езика стриктно спазват правилата за учтиво общуване. Ето какво е важно да знаете, когато говорите с французи, за да не ги засегнете или шокирате без да искате. 

Етикет и правила

Трудно е да изчерпим всички такива, но ще отбележим най-важните, които са задължителни независимо от типа на разговора – ежедневен или работен. 

 1. “Вие” и “Ти” формите
  Едно от най-важните неща, които трябва да запомните е, че когато говорите с непознат, винаги трябва да се обръщате към него на “Вие”. Това може да е продавач в магазин, минувач, когото искате да попитате за посоката, административен служител, към който се обръщате за помощ или ваш колега или съсед, когото виждате за първи път. Най-често, дори да познавате човека от известно време, но без да сте в близки отношения, то формата “Вие” ще продължи да бъде вашия начин за комуникация поне дотогава, докато един от двама ви не предложи да преминете на “Ти” и другият изрично да се съгласи. Ако вие сте по-младият участник в комуникацията изчакайте другата страна първа да повдигне въпросът. Но ако не получите изрично разрешение да говорите на “Ти”, дори събеседникът ви да се обръща към вас така, по-добре вие не преминавайте към  по-фамилиарното обръщение. Със сигурност не бива да го правите когато говорите с началникът си или с човек по-висшестоящ от вас.
 2. Поздрави и обръщения
  Напълно нормално е да поздравите, когато се срещнете с някого, както и да си кажете нещо за довиждане. Ето някой от най-честите фрази и как да ги направите още по-учтиви, ако се налага:

  • Bonjour – означава “Добър ден” и на практика може да го използвате от началото на деня до началото на вечерта. Във френския език няма “Добро утро”, но с настъпването на тъмната част от денонощието трябва да използвате “Bonsoir” – “Добър вечер”.
  • Когато се разделяте с някого и искате да му пожелаете приятен остатък от деня или вечерта използвайте съответно – “Bonne journée” и “Bonne soirée”.
  • Ако към горните изразите добавите “madame/mademoiselle/monsieur” ще направите поздрава още по-учтив. Горните обръщения може да използвате всеки път, когато искате да попитате непознат човек за посоката например или се обръщате към служител в банка, офис, администрация и други.
 3. Писмена кореспонденция
  В зависимост от типа на писмото обръщението и заключението ще са доста различни. Ако писмото ви е адресирано до близък човек разбира се то ще съдържа много повече думи и изрази, с които да подчертаете тази близост, например: Mon cher Pierre, mes amis /Мили мой, Пиер, приятели/ – като встъпителни обръщения и – À bientôt!; Je t’embrasse; Bises! – /До скоро!, Целувам те!, Целувки!/ — за финален поздрав.
  Ако пишете на познат, но не близък приятел, може да използвате предимно неутрални изрази като: Cher Monsieur; Chère Madame/ Mademoiselle,  като обръщение и Cordialement; À bientôt! – за финал.
  Когато писмото влиза по-скоро в графата официална кореспонденция, трябва да следвате по-строги правила и да увеличите чувствително учтивия тон. Тук може да прочетете повече за начина по-който да структурирате официални писма на френски  https://omegals.bg/kak-da-pishem-oficialni-i-lichni-pisma-na-frenski-ezik/
 4. Видове извинения
  Добре възпитаните хора се извиняват, когато ви засегнат с думи или действия и дори когато без да искат навлязат в периметъра на строго личното ви пространство. Французите имат няколко израза, които използват в различни ситуации:

  • Pardon /Извинете/ – много универсален израз. Може да го използвате в следните случаи:
   • за да се извините ако например настъпите някого в автобуса или като цяло, когато сте направили грешка; 
   • ако не чуете или не разбере добре, като покана събеседникът ви да повтори казаното;
   • като израз на учудване или дори възмущение, ако някой ви обиди.
  • Excusez-moi / Excuse-moi /Извинете ме/ – също един от най-широко използваните изрази. Той е с една степен по-учтив от Pardon изразява съжаление и готовност грешката да бъде поправена. Може да се използва и когато спрете непознат на улицата с въпрос или се обръщате към сервитьор в заведение. 
  • Désolé /Съжалявам/ – както и на български, този израз означава искрено съжаление и разкаяние за това, което сте направили. За да подсилите извинението може да използвате следните изрази: Je suis vraiment désolé; Je suis terriblement désolé.
  • Je suis navré(e) – Този израз е нещо като нашето “Много съжалявам”. Но като цяло той е по-официален и се използва предимно в официална кореспонденция. В ежедневието, дори при по-официална среда, спокойно може да използвате изразите с Désolé. 

Изразяване на учтива молба, въпрос или желание

Ето няколко много практични примера, как да формулирате учтиво желания и въпроси:

 • започнете въпроса или молбата си с Excusez-moi – Excusez-moi, vous pourriez me montrer … /Извинете, може ли да ми покажете …;
 • изразете желание и завършете фразата със s’il vous plait /моля ви/- Je voudrais la salade s’il vous plait. /Бих искал една салата, моля/;
 • използвайте условно наклонение /conditionnel/ особено с глаголите “pouvoir” et “vouloir”. Така ще съставите съвсем естествено учтив израз, например:
  Pourriez-vous me dire, s’il vous plait … ? /Бихте ли ми казали, моля …
  Je voudrais un croissant au chocolat s’il vous plait. /Бих искал един кроасан с шоколад, моля./
 • използвайте въпрос с инверсия – това означава да размените местата на местоимението и глагола, например:
  Je puis essayer cette robe? /Мога ли да пробвам тази рокля?/- произнесена с въпросителна интонация фразата е ясна, но не твърде учтива.
  Puis-je essayer cette robe? или Pourrais-je essayer cette robe? – и двете форми са учтиви, като тази с глаголът в условно наклонение е една степен повече.

Учтиви откази

Тук е важно да запомните, че всеки директен отказ се счита за изключително груб. Затова по-скоро е важно как ще построите фразата:

 • започнете с извинение – Malheureusement/Je suis désolé mais/ je ne peux pas. /За съжаление/Съжалявам, но не мога/;
 • започнете с израз, който говори, че бихте искали да изпълните молбата отправена към вас – J’aimerais te dire oui, mais je ne peux pas. /Бих искал да ти кажа да, но не мога.
 • изразете учтиво съжаление – Je regrette de devoir à te dire non. /Съжалявам, че трябва да ти кажа не./

Отговори на благодарност

Merci и Merci beaucoup са универсални изрази за изразяване на благодарност. За щастие френското Merci е добре познато и много широко употребявано като заместител на българското “Благодаря”. Затова вероятно да благодарите за жест, комплимент или услуга ще е най-лесното нещо на френски. За съжаление, това не винаги е достатъчно, за да изразите точните си чувства и намерения и то по правилния начин. За да научите повече как да се изразявате правилно на френски във всяка ситуация ви трябват повече знания. Най-добрият начин да ги получите е като се запишете на курс в Езикова школа “Омега”.