Фразеологични глаголи в английския език

Изображение - Фразеологични глаголи в английския език

Всеки който е учил английски знае, че в него има една много интересна категория думи – фразеологичните глаголи. А който владее езика добре едва ли може да си представи комуникацията на него без тях. Тъкмо тяхната широка употреба ги прави толкова полезни за изучаващите английски. Затова днес ще обърнем повече внимание на фразеологизмите и ще дадем примери за някой от най-употребяваните. 

История 

Трудно е да говорим за обща история такава, но всеки фразеологичен глагол си има собствена. Тя се изучава от историците на езика, които разглеждат огромен по обем материал, за да проследят синхронно как комбинация от думи започва да се използва по различен от обичайния начин. Така например it rains cats and dogs има различни версии за това откъде е произлязъл изразът. Една от версиите е, че Джонатан Суифт споменава израза, за да опише мръсотията по Лондонските улици след проливен дъжд.

Образуване

Въпреки названието им глаголът е само едната, но задължителна, част от състава им. Ключовото обаче е, че значението му се допълва или променя от следващия го предлог или наречие. така, в комбинация се образува смисълът на фразеологизма. 

Видове комбинации на глагол и:

 1.  Наречие – Те винаги са заедно и не могат да бъдат разделяни от други думи в изречението. Например: “get on” /има добри отношения с …/ – They aren’t getting on very well at the moment. (Те не са в добри отношения в момента.)
 2. Наречие + обект – Тук реда може да се промени, но глаголът винаги запазва водещото си място. Обектът обаче може да е след наречието или между глагола и него. Например: “give away” /давам, раздавам/ – He gave away all his money. или He gave all his money away. Смисълът и на двете изречения е еднакъв (Той раздаде парите си.)
 3. Предлог + обект. Последователността е винаги тази, защото глаголът и предлогът не се разделят. Например: look after /грижа се за някого/ – He looked after his parents for many years. (Той се грижи за родителите си от много години.)
 4. Съчетание от глагол + наречие + предлог + обект. Тази група съчетава всички елементи на фразеологизмите. Частите и тук винаги са в тази строго определена поредност и не могат да бъдат разделяни от други думи. Например: put up with /толеририрам, търпя/ – I don’t know how she puts up with his terrible behavior. (Не знам как тя търпи неговото ужасно поведение.)

Кои са най-употребяваните фразеологизми

Както вече казахме, много е трудно английската реч да мине без тях. Сигурно е, че дори да не познавате езика в дълбочина, сте чували доста такива, например, във филмите. Ето и някой от най-популярните, които ще ви помогнат да общувате на английски далеч по-лесно: 

 1. come on – хайде, ела, давай
 2. fill in – попълвам, напълвам, запълвам
 3. get on – успявам, напредвам; обличам
 4. go out – излизам
 5. hurry up – бързам, побързам; побързай
 6. knock out – нокаутирам, избивам, изваждам
 7. throw away – изхвърлям
 8. wash up – измивам
 9. wake up – събуждам се
 10. get up – ставам (от сън, от леглото)

Трикове за по-лесно научаване

 1. Един от най-простите трикове, за да ги научите по-бързо е просто като ги използвате. Научете смисълът им и се опитвайте да замянете с тях обикновените глаголи, когато това е възможно, разбира се. постепенно ще видите, колко по-богат е станал вашият изказ. 
 2. Пишете ги и окачете листа на видно място за известно време. Този трик работи за всички видове чужди думи, тази част на речта не прави изключение.
 3. Фразеологизъм на деня. Изберете един и посветете деня на него – напишете го на лист и го четете на всеки час. Напишете няколко изречения с него. Пробвайте да го включите в разговор или кореспонденция. 
 4. Направете си нещо като речник за тази част от английския. Групирайте фразеологичните глаголи по категории, за да ви е по-лесно да ги запомните. Например:
 • според основния глагол –  go, be, look, take
 • според сферата им на приложение, свързани с – отношения, работа, пътуване, спорт, ежедневни дейности и други. 

А ако се запишете на курс в Езикова школа “Омега” ще ви покажем още забавни и интересни начини да обогатите английския си. Повече за нашите курсове може да видите тук https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/anglijski-ezik/ или да ни потърсите на 

+359 878 566 537 или 02/423 21 21

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg