Думи и изрази, с които ще звучите като британец

Думи и изрази на английски език, с които ще звучите като истински британец

Не само произходът, но и невероятното минало на английския език води до неговото непрекъснато обогатяване с думи и изрази, които го поставят сред първите места по лексикално разнообразие. Представете си, съществуват приблизително 750 000 думи на английски език! Това не трябва да ви обезкуражава, ако сте си поставили за цел да научите добре чуждия език, така че „не вдигайте веднага ръце“, дори и завършилите Оксфордския университет не знаят и не ползват толкова много думи.

 

Интересно е проучването на шведския полиглот Ерик В. Гунемарк, който твърди, че са достатъчни приблизително 8000 думи в речниковия запас на човек, за да общува пълноценно. Ако и тези цифри ви се струват стряскащи, ще изтъкнем и друг един факт от неговото изследване, а именно дори и с 400 правилно подбрани и добре научени думи можете да покриете дори 90% от лексиката, нужна за всекидневно общуване, разбира се съобразени с контекста на вашето обкръжение.

 

Все пак, за да се отличите с особени познания по английски език, прибавете към вашия речник тези интересни и отличаващи се думи и изрази.

 

  1. Blimey! [ˈblʌɪmi]

Тази дума се полза, за да изрази изненада, емоция или притеснение. Подходяща е в онези случаи, в които бихме възкликнали: „Брей!“, „Да му се не види!“, „Ама че работа!“, „Айде бе!“

Ако се питате откъде идва тази дума в английския език, ще поясним, че вероятно е използвана за първи път през 19-ти век и произтича от бързото произнасяне на “God blind me!” (Господ да ме ослепи!)

 

  1. Reckon [ˈrɛk(ə)n]

Англичаните ползват тази дума, когато искат да подчертаят личното си мнение за нещо или някой. На български означава „според мен“, „аз считам“, „смятам, че“. Думата произхожда от холандската „rekenen“ и немската „rechnen“, като и в двата езика е с едно и също значение: „броя, смятам“.

Ето и един пример в изречение на английски език: „I reckon that we’ll have to leave early.“

 

  1. Full of beans

Този израз на английски език се ползва в случаите, в които е нужно да опишете, споменете човек, пълен с ентусиазъм и енергия. Така че, когато го чуете, не бързайте да си мислете за ястие с боб или нещо подобно! Сигурно вече се чудите какво ли общо има между боб и ентусиазъм, за съжаление произходът на този израз на английски език не е особено ясен. Едно от най-достоверно звучащите твърдения, се опира на факта, че в действителност става дума за “coffee beans” (кафеени зърна), но постепенно “coffee” отпада и остава само “beans”.

 

  1. Bonkers [ˈbɒŋkəz]

Тази дума също звучи много английски, но не забравяйте, че не се ползва в официалния английски език. Означава луд, смахнат, ексцентричен. Откъде идва ли? Най-вероятно от звука, който се издава при удар на нещо („бам“, „банг“, „банк“), съответно англичаните правят асоциация с това, че като те ударят по главата, определено не си същия, „нещо ти хлопа“, както обичаме да казваме ние J.

Ето и един пример на английски език с тази дума: „The man must be bonkers to take such a risk.“

 

  1. On your bike!

Дойде време да научите как да кажете на английски език, че някой ви досажда и е по-добре да престане. “On your bike!” е популярен жаргонен израз, който носи смисъла приблизително на „хайде стига“, „не ме занасяй“. Имайте предвид, че не е особено любезен.  Вижте и един конкретен пример: All right kids, on your bikes, you’re starting to get on my nerves!

 

И сега не ви остава друго освен да запишете в личния си речник тези думи и изрази на английски език, да ги повторите няколко пъти и да заблестите с познания в следващия ви разговор на чуждия език. Очаквайте продължение!

Прочетете още:

Няколко стъпки към по-добър разговорен английски

Да поговорим за любовта на английски език

Впечатлявай с изказа си! Научи 8 интересни думи на английски език!

Впечатлявай с изказа си! Още 7 красиви думи на английски език