Търсене
Close this search box.

Често допускани грешки от изучаващите английски

Често допускани грешки от изучаващите английски език

Никой не твърди, че английският език е лесен. Нормално е, в началото да допускаме грешки. Важното в случая е да не ги затвърдим и превърнем в „правило“. И тъй като чуваме английски най-вече от хора, за които този език също не е майчин, много лесно можем да попаднем в капана на техните грешки, заучавайки неправилна употреба на разни думи, грешен словоред или недобре заучени граматични правила… Затвърдете вашите познания, като повторите няколко пъти посочените по-долу правила, за да сте сигурни, че вие се справяте добре с английския език!

Подвеждащи думи в английския език

Подвеждащи наричаме онези думи, които напомнят конкретни думи, ползвани и в българския език, но значението им в английския език е различно. Ето и няколко примера:

  • eventually: НЕ означава евентуално, а най-накрая, в крайна сметка, в края на краищата. (The car was eventually stopped and the three men arrested.)
  • preservatives: не се заблуждавайте, НЕ означава презервативи, а консерванти. (Examples of chemical food preservatives are: Benzoates, Nitrites, Sulphites.
  • sympathy: НЕ означава симпатия, а съчувствие. „I have some sympathy for this view“

Глаголите в 3 лице ед. ч. в английския език

Всички твърдят, че английската граматика е сравнително лесна. Вярно, не се налага да учим спрежения на глаголи, безброй времена и т.н. Въпреки това, често бива забравяно единственото правило за спрежение на глаголите в сегашно време: прибавяне на „s“ в 3-то лице, ед. ч.

Така че, не забравяйте правилно е:

  • she writes
  • he reads
  • it takes

Употребата на Present Perfect Continuous в английския език

Що се отнася до глаголните времена, една от най-често допусканите грешки от изучаващите английски език е неупотребата на Present Pefect Continuous за продължаващи във времето действия.

Запомнете, че когато говорите за продължаващо във времето действие, трябва да ползвате следния словоред:  Подлог + Спомагателния глагол have + been + Глагола в -ing форма.

Примери: I have been studying here for 2 years. I have been working for hours (Работя часове наред).

I’m tired because I’ve been working all day (Уморен съм, защото работя цял ден).

Как да поискаме на английски език малко от нещо, без да допускаме голяма грешка

Навярно на всеки от нас се е случвало да си поиска малко вода, малко хляб или малко от нещо друго, когато е в ресторанта или на масата с приятели. Как да поискаме малко хляб на английски език обаче? Точно това е една от често допускани грешки в изучаването на английски език. Ще чуете от изучаващи английски език да казват „a little bread/water” – това е ГРЕШНО. Правилно е да се каже: some“.

Пример: “May I have some bread/water, please?”

Ако желаете да задълбочите своите знания по английски език, прочетете още веднъж статията. И в случай, че имате още сили, прочете (Как да избегнете основни грешки при изучаване на английски език – линк) или пък оставете за някой друг ден.

 

Разгледайте още:

Изпратете бързо запитване