Топ 30 разговорни фрази на английски език

Топ 30 разговорни фрази на английски език — изображение

Вероятно и вие сте се чудили понякога, защо толкова лесно и бързо запомняте реплики от филми и песни, но когато започнете да учите английски, съвсем не е така просто да запаметите новите думи? Отговорът е – защото винаги е по-лесно да учиш думите в пример. Не веднъж сме споменавали този трик в отговори на въпроса като: Как най-бързо да науча английски. Днес обаче ще обърнем внимание и на друг полезен аспект на заучаването на готови фрази и изрази.

Ролята на готовите клишета

Защо са толкова важни всъщност, ето няколко отговора:

 1. Помагат ви да запомните едно или повече значения на дадена дума, в правилния контекст;
 2. Спестяват ви време за мислене в разговор;
 3. Бързо се досещате за смисъла дори, ако не знаете всички думи;
 4. Така не накъсвате речта си;
 5. Звучите естествено и може да сте сигурни, че изразът е граматически коректен;
 6. Речта ви е учтива, дори, ако нивото ви не е достатъчно високо;
 7. Учат се бързо и лесно в естествен диалог.

Изрази за добре дошли

Те ще ви помогнат в разговори и запознанства или посрещане на гости. Да, дори в неформална среда английският изисква определени изрази при запознанство. Добре е да ги знаете, за да не изпаднете в конфузната ситуация да започнете да отговаряте на въпроса: How do you do? Това е въпрос само формално и всъщност е един от учтивите и универсални начини да кажете “Здравей” на някого, с когото сега се запознавате. Най-логичният отговор тук е да върнете същия въпрос. Вие от своя страна може също да проявите учтивост и да добавите някой от следните изрази:

 • Nice to meet youПриятно ми е да се запознаем
 • Pleased to meet you — Радвам се да се запознаем

Ако се налага да посрещате гости у дома или на фирмено парти, учтивият начин е като кажете:

 • Welcome! — Добре дошли!
 • Welcome to … Добре дошли в …

Общуване с максимална учтивост

Едно от най-важните неща, които трябва да научите, за да звучите учтиво на английски е, как да задавате учтиви въпроси. Има няколко лесни начина да превърнете обикновен въпрос в учтив, например:

Is it going to rain later? – Ще вали ли по-късно?
Can you tell me if it is going to rain later? – Може ли да ми кажете дали ще вали по-късно?
Would you tell me if it is going to rain later? – Бихте ли ми казали дали ще вали по-късно?

Тоест с прибавянето на определени модални глаголи, въпросите стават по-изискани. Може да използвате подобни въпроси не само, за да попитате нещо, но и за да отправите молба. Ето още няколко примера:

 1. Excuse me, could you help me pick this up?
 2. Pardon me, could you help me?
 3. Could you explain this to me?
 4. Would you like a glass of wine?
 5. Could you please do the washing up?

Фрази за извинение

Те ще ви послужат в случаите, когато към вас е отправена молба или покана, които не искате да приемете. Така ще може да откажете без отговорът и да прозвучи грубо. 

 1. Oh, I would, but I’m not feeling very well.
 2. I’d love to help, but unfortunately…
 3. Actually, I can’t right now because…
 4. I’d be happy to, but

Добавяне на интонация в диалога

В устното общуване интонацията е от изключителна важност. Тя може да превърне съобщително изречение във въпрос без промяна на словореда или да акцентира на определена дума, за да подчертаете важността й в даден контекст. Без подходящата интонация, устната реч е не само скучно и монотонна, но може да бъде объркваща.
Когато говорим за учтивост на английски, не бива да пропускаме и този компонент. Важно е да усвоим правилната интонация, за да предадем точния смисъл и да допълним правилно модалността на учтивата форма, която използваме. 

Затова не се колебайте да отделите време и да научите фразите по-горе с правилната за тях интонация. Най-лесно и бързо ще усвоите тайните на английската интонация с помощта на квалифициран преподавател. И без съмнение, той ще добави много нови думи и изрази, които да направят речта ви възпитана, учтива и дори изискана. Може да започнете с онлайн курс в Езикова школа “Омега”.  Прочетете и другата статия с 10 популярни израза на английски език от нашия блог.