ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!
Програма „Ваучери за заети лица“

Програма „Ваучери за заети лица“

След успеха на програмата „Аз мога повече“, проведена в периода 2007-2013 година, следва нейното продължение – „Ваучери за заети лица“. Тази оперативна програма ще продължи до 2020 г. Крайната цел е да се предостави възможност на участващите в нея да придобият нови професионални умения и знания, които ще им подпомогнат да заемат по-качествени работни места и улеснят кариерно им развитие.

 

Кой може да получи ваучер за езиков курс?

Програмата е насочена към хора на трудови договори в частни предприятия и фирми, които притежават средно или основно образование. Всеки, който отговаря на това условие, може да кандидатства на страницата на Агенция по заетостта и получи ваучер за езиков курс с три нива на обучение. Всяко ниво включва минимум 100 учебни часа на стойност 700 лв., като всеки кандидат ще заплати само 15% от цената, тоест 105 лв.

 

Как може да се включите в програмата „Ваучери за заети лица“

Очаква се Програмата да стартира в началото на 2017 г. Веднага щом това стане факт, ние ще обявим началото за подаване на документи. Документите за кандидатстване се подават по електронен път на страницата на Агенция по заетостта . Веднага след одобряване на кандидатурата ще получите Уведомление за одобрение.

 

Кои езици може да изучавате по програмата „Ваучери за заети лица“

Всеки желаещ да се запише на езиков курс с ваучер трябва да направи входящ тест по съответния език, за да се определи нивото му. В езикова школа „Омега“ имате възможност да изучавате следните езици:

  • английски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • немски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • френски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • испански (за начални дати по програмата, виж тук)
  • италиански (за начални дати по програмата, виж тук)