ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!
Френски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по френски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.
Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

40 учебни часа

390 лева
(9.75 лв. за учебен час)

А2

40 учебни часа

410 лева
(10.25 лв. за учебен час)

B1

40 учебни часа

430 лева
(10.75 лв. за учебен час)

B2

40 учебни часа

470 лева
(11.75 лв. за учебен час)

C1

40 учебни часа

500 лева
(12.50 лв. за учебен час)

Разговорно ниво

40 учебни часа

480 лева
(12.00 лв. за учебни час)

Бизнес ниво

40 учебни часа

480 лева
(12.00 лв. за учебни час)

Подготовка за изпит

40 учебни часа

550 лева
(13.75 лв. за учебен час)

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по френски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

Програма „Ваучери за заети лица“ /А1, А2, В1/

Програмата стартира с ниво А1 на дата:
вторник и четвъртък / 18.00 – 21.00 ч. / 21.09.2017 г.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 14:00 до 19:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.

КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Защо френски език?

 • Френският език (le francais, la langue francaise) е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския.
 • Френският език е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език.
 • Официален език е на Франция и още 28 страни.
 • Говори се във Франция и още 53 страни, сред които Канада, Белгия, Швейцария, Монако, Алжир, Тунис и други.
 • Той е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз, Международния олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по френски език:

Alter ego

Курсът с учебника Alter ego (A1-B2) се провежда в нива Alter ego 1 – A1, Alter ego 2 – A2, Alter ego 3 – B1 и Alter ego 4 – B2.

Учебник по френски език Alter ego 1

Alter ego 1 – ниво А1.1 (Dossier 0 – 6)

Основните фонетични и граматични познания по френски език се придобиват от материал, включен в седем урока. Усвоява се много богата и детайлно представена лексика – една от основните предпоставки за увереност в общуването. Темите са представени чрез голям брой автентични диалози (телефонни разговори, радио анкети, диалози между приятели или непознати). Преходът от сегашно към минало и бъдеще време е плавен и равномерен. Основният акцент несъмнено е изграждането на навици за устно изразяване. Всеки модул съдържа повече от осем въпроса, изискващи формирането на лично мнение, импровизирани диалози и съчинения.

Учебник по френски език Alter ego 1

Alter ego 1 – ниво А1.2 (Dossier 7 – 9)

Модулите на А1.2. затвърждават знанията от А1.1 и въвеждат нови инструменти за комуникация: местоименията за пряко и непряко допълнение, относителните местоимения, минало несвършено време, заповедно наклонение и сравнителна степен. Вниманието е фокусирано върху дрехите и храните, външния вид, подаръците, културния афиш, ресторантите, спомените от детството и променената среда за живот. Описанието на жилища, търсенето на съквартирант, разговорът с брокер на недвижими имоти са също обект на това ниво.

Учебник по френски език Alter ego 2

Alter ego 2 – ниво А2.1 (Dossier 1 – 5)

В рамките на 5 модула се обсъждат теми за: взаимоотношенията, професионалната среда, пътуванията, пресата и погледът към бъдещето (мечти и хуманитарни проекти). Всяко едно от упражненията с подобна тематика обогатява или въвежда за първи път знания за относителните местоимения или пряка и непряка реч, условни периоди и подчинително наклонение, превъзходна степен и условно наклонение.

Учебник по френски език Alter ego 2

Alter ego 2 – ниво А2.2 (Dossier 6 – 9)

В часовете се провеждат разговори, свързани с ежедневието или на позната тематика от личен характер. Учащите могат кратко да изразяват и аргументират мнението си и да съставят несложен текст на познати теми. Формулират се кратки съобщения и се дава възможност за писане на обикновено писмо и изразяване на благодарности. Изучава се граматика с включено: съгласуване на времената, страдателен залог и основи на синтаксиса.

Учебник по френски език Alter ego 3

Alter ego 3 – ниво В1.1 (Dossier 1 – 6)

При първи контакт с В1.1 е все по-осезателен нарасналият обем на лексиката и повишената трудност на текстовете (откъси от книги, форуми, статии). Този подход за предоставяне на максимален брой изразни средства е застъпен както в учебната тетрадка, така и в аудио-файловете. В същото време модулът е В1.1 е ключов за усвояването на пасивен залог, сегашно причастие и деепричастие, подчинително наклонение.

Учебник по френски език Alter ego 3

Alter ego 3 – ниво В1.2 (Dossier 7 – 9)

Втората част на модул В1 следва същата структура и ритъм като предходната. Наличието на три финални теста, подробни въпросници с повече от 10 въпроса за формулиране на лична позиция и шест съчинения в модула са гаранция за повишена езикова компетентност. Учащите могат в спонтанна реч да разказват случки или да предават сюжета на книга или филм, както и да описват впечатленията от тях. Включените теми са: природосъобразен живот и екология, съдебни процеси и правосъдна система, пътешествия и екзотични дестинации.

Учебник по френски език Alter ego 4

Alter ego 4 – ниво В2.1 (Dossier 1 – 5)

В този модул се изучава разбирането на по-дълги текстове и реч, като се проследяват сложни аргументи на сравнително познати теми. Граматическите упражнения са насочени към усъвършенстване на умението за изразяване на мнение, за нюансиране на изказа и на писмената реч. Аудио-файловете включват осъзнато слушане на част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. На това ниво са разбираеми филми, в които речта е на общоприетата езикова норма.

Учебник по френски език Alter ego 4

Alter ego 4 – ниво В2.2 (Dossier 6 – 9)

Нивото е за усъвършенстване на знанията в областта на френската граматика и лексика. Обучаемите се научават да разграничават в детайли езиковите регистри на френския език и да си служат с тях. Упражненията са за познаване на словообразувателните модели на френския език. Упражнява се съставянето на подробен текст (писмо) по широк кръг теми, свързани с личните интереси. Тренира се аргументирането в подкрепа или срещу конкретната гледна точка в есе или доклад, в който се подчертава значението на личния опит.

Разговорен френски

Учебник по френски език CONVERSATIONS

CONVERSATIONS – Разговорен френски

Този модул изисква минимално ниво на обща компетентност А2.2. В рамките на 9 глави (192 стр.) авторите му илюстрират повече от 100 аспекта на устния изказ. Стегнатото, но изключително нюансирано представяне, което акцентира върху заучаването на готови реплики (да се изрази чувство или мнение, да се препоръча нещо или да се направи оплакване, да се формулира одобрение или неодобрение). Всеки един от 85-те диалога, половината от които са озвучени, илюстрира потенциални ситуации от ежедневието: в ресторанта, в непознат град, в лекарския кабинет, в аптеката, на митницата, в агенцията за недвижими имоти, в полицейското управление или на хотелската рецепция.

КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове по разговорен френски както и курсове по системата Alter ego (Alter ego 1 – A1, Alter ego 2 – A2, Alter ego 3 – B1 и Alter ego 4 – B2).

ПРОГРАМА
„ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Програмата стартира с ниво А1 на дата:
вторник и четвъртък / 18.00 – 21.00 ч. / 21.09.2017 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Обучението по френски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално за нивата по OЕЕР (Oбща европейска езикова рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

 • А1 – 390 лв.
 • A2 – 410 лв.
 • B1 – 430 лв.
 • B2 – 470 лв.
 • C1 – 500 лв.
 • Разговорно ниво – 480 лв.
 • Бизнес ниво – 480 лв.
 • Подготовка за изпит – 550 лв.

Програма „Ваучери за заети лица“ стартира с ниво А1 на дата:

 • вторник и четвъртък / 18.00 – 21.00 ч. / 21.09.2017 г.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.