ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!Руски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по руски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.
Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

Ниво1 учебен час20 учебни часа
40 учебни часа
80 учебни часа
А1
Elementary
20лв. уч.ч
250лв.
(12.50лв. уч.ч.)
420 лв.
(10.50 лв уч.ч)
760 лв.
(9.50 лв. уч.ч.)
A2
Pre-Intermediate
20лв. уч.ч
260лв.
(13.00лв. уч.ч.)
440 лв.
(11.00 лв. уч.ч.)
800лв.
(10.00 лв. уч.ч.)
B1
Intermediate
20лв. уч.ч
270лв.
(13.50лв. уч.ч.)
460лв.
(11.50 лв. уч.ч.)
840лв.
(10.50лв. уч.ч.)
B2
Upper-Intermediate
25лв. уч.ч
290лв.
(14.50лв. уч.ч.)
500лв.
(12.50лв. уч.ч.)
920 лв.
(11.50лв. уч.ч.)
C1
Advanced
25лв. уч.ч
310лв.
(15.50лв. уч.ч.)
540лв.
(13.50лв. уч.ч.)
1000 лв.
(12.50 лв. уч.ч.)
Валидност2 месеца
4 месеца
6 месеца

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по руски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 14:00 до 19:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.
Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1 , A2, B1, B2 , разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

Защо руски език?

 • Заедно с английския и китайския, руският е един от трите най-широко разпространени езици в света. Повече от една четвърт от световната научна литература е публикувана на руски.
 • Руският език (русский язык) е най-разпространеният славянски език, говорен от около 167 000 000 души в Русия и други страни.
 • През 20 век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави (Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан), както и на Организацията на обединените нации.
 • Руският е индоевропейски език, част от източнославянската група, включваща още три говорени и днес езика – беларуски, русински и украински. Макар да запазва източнославянската синтетично-флексионна структура и общославянската лексикална основа, съвременният руски включва и голям брой чужди думи от областите на политиката, науката и техниката.
 • Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската. Тя също произлиза от първоначалната кирилица, но се основава на проведената от Петър I през 1708 гражданска реформа на азбуката. През 1918 руската азбука отново е изменена.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Учебник по руски език - Контакт

Системата Контакт.

Курсовете по руски език в езикова школа Омега се провеждат по системата КОНТАКТ, подходяща за първото, второто, третото и четвъртото ниво на обучение по руски език. Системата КОНТАКТ съдържа четири нива, след преминаването на които курсистите усъвършенстват своите знания по езика и имат възможността да комуникират свободно.
Преимущества. Тази система е изключително удачна и максимално съобразена с целите, които са си поставили учениците, а именно – усвояване на руския език до едно отлично ниво и владеене както на писмената, така и на разговорната форма на езика.

Системата КОНТАКТ е ориентирана към усвояване на лексика, която се използва в ежедневния език. Учебното съдържание е съобразено с разработените от Института по руски език “ А. С. Пушкин“ (Москва) международни стандарти за владеене на руски език като чужд.
За разиване на комуникативните умения на кандидатите са предложени готови модели за отправане на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, ориентиране в града – схеми за искане на информация и подаване на съответни индикации.
Обхваща се лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната или оформяне на формални и неформални писма. Изучават се популярни поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла. Текстовете са съсредоточили вниманието си върху особеностите и проблемите на съвременното образование, света на икономиката и пазара на труда, забележителности на отделните региони и градове, кратка история и др.

КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

Курсовете по руски език в езикова школа Омега се провеждат по системата КОНТАКТ, подходяща за първото, второто, третото и четвъртото ниво на обучение по руски език. Тя съдържа четири нива, след преминаването на които курсистите усъвършенстват своите знания по езика и имат възможността да комуникират свободно. Тази система е изключително удачна и максимално съобразена с целите, които са си поставили учениците, а именно – усвояване на руския език до едно отлично ниво и владеене както на писмената, така и на разговорната форма на езика.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Обучението по руски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално за нивата по OЕЕР (Oбща европейска езикова рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

 • А1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 250лв. / 12.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 420 лв./ 10.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 760 лв. / 9.50 лв. уч.ч.

 • A2

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 260лв. /13.00лв. уч.ч.
40 учебни часа – 440 лв./ 11.00 лв уч.ч.
80 учебни часа – 800 лв. / 10.00 лв. уч.ч.

 • B1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 270лв. / 13.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 460 лв./ 11.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 840 лв. / 10.50 лв. уч.ч.

 • B2

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

 • C1

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 310лв. / 15.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 540 лв./ 13.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 1000 лв. / 12.50 лв. уч.ч.

 • Разговорно ниво

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.