ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!Немски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по немски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2 , B1 , B2 по система на обучение Berliner Platz Neu.
Обучението в групи се провежда през седмицата в дните понеделник и сряда или вторник и четвъртък сутрин от 9 – 12 ч., следобед от 15 – 18ч. и вечер от 18 – 21ч. Събота и неделя обучението е сутрин от 10 – 14ч. или следобед от 14 – 18ч. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

100 учебни часа

250 лв.

А2

100 учебни часа

270 лв.

B1

100 учебни часа

290 лв.

B2

110 учебни часа

340 лв.

C1

110 учебни часа

380 лв.

Разговорно ниво

60 учебни часа

250 лв.

Обучението по немски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение по немски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по немски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

Ниво1 учебен час20 учебни часа
40 учебни часа
80 учебни часа
А1
Elementary
20лв. уч.ч
250лв.
(12.50лв. уч.ч.)
420 лв.
(10.50 лв уч.ч)
760 лв.
(9.50 лв. уч.ч.)
A2
Pre-Intermediate
20лв. уч.ч
260лв.
(13.00лв. уч.ч.)
440 лв.
(11.00 лв. уч.ч.)
800лв.
(10.00 лв. уч.ч.)
B1
Intermediate
20лв. уч.ч
270лв.
(13.50лв. уч.ч.)
460лв.
(11.50 лв. уч.ч.)
840лв.
(10.50лв. уч.ч.)
B2
Upper-Intermediate
25лв. уч.ч
290лв.
(14.50лв. уч.ч.)
500лв.
(12.50лв. уч.ч.)
920 лв.
(11.50лв. уч.ч.)
C1
Advanced
25лв. уч.ч
310лв.
(15.50лв. уч.ч.)
540лв.
(13.50лв. уч.ч.)
1000 лв.
(12.50 лв. уч.ч.)
Валидност2 месеца
4 месеца
6 месеца

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по немски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ И НИВО НА НЕМСКИ ЕЗИК ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ДАТА НА СТАРТИРАНЕ
Berliner Platz Neu A1 понеделник и сряда 18.00 – 21.00 ч. 11.04.2018 г.
вторник и четвъртък 15.00 – 18.00 ч..
Berliner Platz Neu A2 понеделник и сряда 15.00 – 18.00 ч.
вторник и четвъртък 18.00 – 21.00 ч.
събота и неделя 10.00 – 13.00 ч.
B1 понеделник и сряда 18.00 – 21.00 ч. 16.05.2018 г.
вторник и четвъртък 15.00 – 18.00 ч. 17.05.2018 г.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Защо немски език?

 • Голяма част от фирмите и корпорациите е Европа използват немски език в своята комуникация.
 • Независим и силно изразен, немският език е с уникална културна идентичност, даваща му звучене което не може да се сбърка.
 • Немската литература и музика са прекрасни. Но за да достигне до тях, човек трябва да знае езика, а научаването на немски ще ви покаже непреводими бисери в огърлицата на езика, литературно и музикално творчество.

Немският език е език от западната група на германските езици. Той е официален език в Германия, Австрия и един от официалните езици в Швейцария и Люксембург. Основите на общоприетия книжовен немски език е поставена от Мартин Лутер.
За някои хора той е рязък и отсечен, но немският език звучи по свой, уникален, особено красив начин. Труднодостъпен и със сравнително сложна граматика, този език ще ви очарова все повече с навлизането в тайните му. Той е в основата на централно европейските езици, включително английски и френски.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по немски език:

Berliner Platz neu

Berliner Platz NEU” е учебна система по немски език в четири части за начинаещи, одобрена от МОМН със Заповед РД№09-240/06.03.2012 г., като е напълно съответстваща на нивата от Общоевропейската езикова рамка от А1 до B2.
Системата е пригодена за абсолютно начинаещи и предлага интензивна подготовка, свързана с ежедневни ситуации в немскоговорящи страни. Това е най-новата и бързо налагаща се система за обучение по немски език. Разработена е по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Тя засяга както ежедневни, така и делови теми, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.
Всеки учебник се състои от 12 урока, които имат граматична и лексикална част, както и тетрадка с упражнения за затвърждаване на наученото. Това, което отличава системата от останалите е плавното и постепенно навлизане в езика и неговите особености, като не се забравя да се обърне внимание и на някои специфики за всяка немскозична страна. На всеки три урока има допълнителен тест, с цел да се проверят и затвърдят придобитите знания и умения.

Учебник по немски език Berliner Platz 1 NEU

Въвежда в основите на езика, задава правилата за четене и позволява на учащите се да дават основна информация за себе си, да се чувстват сигурни в ежедневни ситуации като темите, които са застъпени са представяне, здравословно и физическо състояние, пазаруване, семейни отношения, жилище и помещения в жилището, ориентиране в непознат град, здраве и части на тялото, трудови отношения, резервация на пътуване и отпуск. Обхванатият граматически материал е три от четирите падежа, лични местоимения, спрежение на глаголите, модални глаголи, словоред в немското изречение и две от миналите времена, както и повелително наклонение.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 2 NEU

Като надгражда лексикално и граматично над взетия в предишния учебник материал, в рамките на А2 нивото според Европейската езикова рамка познанията се обогатяват граматично с допълнителни тънкости, свързани с употребата на винителен и дателен падеж, със склонението на прилагателните, със запознаването с някои от съюзите и структурата на подчиненото изречение, както и с бъдеще време. Допълнително акцент се поставя на словообразуването и синтаксиса. Темите, които се разглеждат насочват вниманието на учащия към проблемите на ежедневието като търсене на ново жилище, съвместно съжителство, мобилност в града, празници, облекло, кандидатстване за работа, медии, политика, управление на свободното време.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 3 NEU

С поставянето на началото на следващия етап от европейската езикова рамка и овладяването на чуждия език и неговите особености първата част от B ниво се нагърбва с амбициозната задача да затвърди наученото в ниво А и да дообогати и допълни знанията като продължава да се задълбочава в сферата на подчинените изречения, на съюзите от две части, добавя се последният четвърти падеж, както и последното минало време, а също се набляга и на условно наклонение, продължава и надграждането, свързано с бъдеще време. По отношение на лексиката застъпени са теми като възрастови различия, различия между половете, обслужване на клиенти, посещения на ресторант и хранене, история, заболявания, посещаване на болница, пазаруване, околна среда и професионални отношения.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 4 NEU

Поставя се края на ниво B2 и се отваря възможността учащите се да се подготвят за успешно полагане на изпитите за сертификати “Start Deutsch” и “Zertifikat Deutsch“. По отношение на граматиката са застъпени условното наклонение в минало време, страдателния залог, инфинитивната конструкция, делимите и неделими глаголи, както и предаването на непряка реч. Що се касае до лексикалните теми, терминология се натрупва по отношение на връзките със заобикалящия ни свят, търсенето на своята личност и положение, възможностите за обитаване на жилище и преместване, както и служебната кореспонденция, боравенето с душевните, телесни ограничения, с новата техника и упътвания, възможностите за допълнителна квалификация, глобализацията и явления като социалните медии.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Курсове за сертификат DSD

Материали за подготовка за изпита DSD II B2/C1

Новите материали за подготовка за изпита DSD II B2/C1 включват тетрадка с упражнения и тетрадка с тестове с изчерпателни насоки за подготовка за изпитите, допълнени от отговори.
Тетрадката с упражнения се фокусира върху упражняването на лексика, необходима за изпита. Учащите се запознават с всички видове задачи от изпита и получават информация как успешно да се справят с него.
Тетрадката с тестове предлага 3 пълни теста, подготвя стъпка по стъпка за устния изпит, осигурява съвети за различни техники на презентиране и информация за оценяването.

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове за сертификат DSD както и курсове по системата Berliner Platz. Това е най-новата и бързо налагаща се система за обучение по немски език. Разработена е по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Тя засяга както ежедневни, така и делови теми, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2 , B1 , B2 по система на обучение Berliner Platz Neu. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

 • А1 – 250 лв.
 • A2 – 270 лв.
 • B1 – 290 лв.
 • B2 – 340 лв.
 • C1 – 380 лв.
 • разговорно ниво – 250 лв.
НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. понеделник и сряда  /18 – 21 часа/  11.04.2018 г.
 2. вторник и четвъртък  /15 – 18 часа/
 1. понеделник и сряда /15 – 18 часа/
 2. вторник и четвъртък /18 – 21 часа/
 3. събота и неделя /10 – 13 часа/
 1. понеделник и сряда /18 – 21 часа/ 16.05.2018 г.
 2. вторник и четвъртък /15 – 18 часа/ 17.05.2018 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуално обучение по немски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по немски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

 • А1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 250лв. / 12.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 420 лв./ 10.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 760 лв. / 9.50 лв. уч.ч.

 • A2

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа –
260лв. /13.00лв. уч.ч.
40 учебни часа – 440 лв./ 11.00 лв уч.ч.
80 учебни часа – 800 лв. / 10.00 лв. уч.ч.

 • B1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 270лв. / 13.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 460 лв./ 11.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 840 лв. / 10.50 лв. уч.ч.

 • B2

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

 • C1

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 310лв. / 15.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 540 лв./ 13.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 1000 лв. / 12.50 лв. уч.ч.

 • Разговорно ниво

 

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.