ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!Италиански език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по италиански език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2 по система на обучение Nuovo Progetto Italiano. Обучението в групи се провежда през седмицата в дните понеделник и сряда или вторник и четвъртък вечер от 18 – 21ч. Събота и неделя обучението е сутрин от 10 – 14ч. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минути), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

100 учебни часа

250 лв.

А2

100 учебни часа

270 лв.

B1

100 учебни часа

290 лв.

B2

110 учебни часа

340 лв.

C1

110 учебни часа

380 лв.

Разговорно ниво

60 учебни часа

250 лв.

Обучението по италиански език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение по италиански език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по италиански език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

Ниво1 учебен час20 учебни часа
40 учебни часа
80 учебни часа
А1
Elementary
20лв. уч.ч
250лв.
(12.50лв. уч.ч.)
420 лв.
(10.50 лв уч.ч)
760 лв.
(9.50 лв. уч.ч.)
A2
Pre-Intermediate
20лв. уч.ч
260лв.
(13.00лв. уч.ч.)
440 лв.
(11.00 лв. уч.ч.)
800лв.
(10.00 лв. уч.ч.)
B1
Intermediate
20лв. уч.ч
270лв.
(13.50лв. уч.ч.)
460лв.
(11.50 лв. уч.ч.)
840лв.
(10.50лв. уч.ч.)
B2
Upper-Intermediate
25лв. уч.ч
290лв.
(14.50лв. уч.ч.)
500лв.
(12.50лв. уч.ч.)
920 лв.
(11.50лв. уч.ч.)
C1
Advanced
25лв. уч.ч
310лв.
(15.50лв. уч.ч.)
540лв.
(13.50лв. уч.ч.)
1000 лв.
(12.50 лв. уч.ч.)
Валидност2 месеца
4 месеца
6 месеца

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по италиански език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ И НИВО НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ДАТА НА СТАРТИРАНЕ
Progetto Italiano A1 вторник и четвъртък 18.00 – 21.00 ч.
Progetto Italiano A2 понеделник и сряда 18.00 – 21.00 ч.
събота и неделя 10.00 – 13.00 ч..
Progetto Italiano В1 събота и неделя 10.00 – 13.00 ч.  15.04.2018 г.
Progetto Italiano B2 вторник и четвъртък 18.00 – 21.00 ч.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Курсовете по италиански език се провеждат по системата Progetto Italiano в 6 нива – съвременна комуникативна система, която е съобразена с препоръките на ОЕЕР.

Всяко от шестте нива е разработено в 100 учебни часа. Progetto Italiano е най-модерната система от методологична гледна точка и още от първия момент развива ефективната комуникация. Материалът е увличащ, ясен и систематизиран. Балансирано са представени комуникативните и граматични елементи.

Системата включва учебник, учебна тетрадка с упражнения, кръстословици, игри, упражнения за слушане, финални тестове след всеки урок и общ тест на всеки три урока, един интерактивен диск, приложен към учебника и аудио диск, съдържащ всички откъси за слушане към уроците, приложен към учебната тетрадка. Учебникът е допълнен с различни материали и представя модерна Италия, предоставяйки множество информация и любопитни факти за действителността и италианската култура.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по италиански език:

Nuovo Progetto

Курсът с учебника Nuovo Progetto (A1-C2) се провежда в нива Nuovo Progetto 1 – A1, Nuovo Progetto 1 – A2, Nuovo Progetto 2 – B1, Nuovo Progetto 2 – B2Nuovo Progetto 3 – C1 и Nuovo Progetto 3 – C2.

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 1

Nuovo Progetto Italiano 1 – ниво A1 по ОЕЕР

С модул А1 курсистът постепенно навлиза в особенностите на италианския език. Изграждат се трайни фонетични навици – четене и произношение. Именно това ниво на владеене на езика допринася за едно осъзнато и положително отношение към най-важната категория във всеки романски език – глаголът (сегашно, минало свършено, бъдеще просто и бъдеще предварително време). Всички 86 страници са богато илюстрирани и съдържат теми, покриващи типичната базова лексика: представяне, дневен и седмичен режим, пространствена ориентация, пътуване и др. 

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 1

Nuovo Progetto Italiano 1 – ниво A2 по ОЕЕР

Това е ключово ниво от гледна точка на граматиката (две минали времена; две нови наклонения – заповедно и условно; местоимения за пряко и непряко допълнение). Както в уроците от първо ниво, така и тук в А2, всяка нова рубрика е озвучена от разнообразен аудио материал (диалози). Адаптираните текстове (в края на всеки урок) са по-специфични и разкриват различни аспекти от италианското ежедневие и култура (кино, хранителни навици, мода). 

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 2

Nuovo Progetto Italiano 2 – ниво B1 по ОЕЕР

Ако в предходните нива са изложени всички задължителни елементи за построяването на изречения, предаващи различни послания (съвет, обещание, заповед, разказ в миналото, неосъществено намерение и др.), тук самочувствието на говорещия се подобрява с усвояването на още няколко граматични инструменти. Той се научава как да сравнява и да избягва повторения (урок за комбинирани местоимения). Шансът на курсиста да прочете първата си книга на италиански до голяма степен е удовлетворен от Passato remoto. Крачката към следващото ниво е подчинителното наклонение (без аналог в българския език), което е трудно за усвояване, но с масово приложение в разговорния език, филми, книги и преса. 

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 2

Nuovo Progetto Italiano 2 – ниво B2 по ОЕЕР

Четвъртото ниво в италианския език е с все по-обемна и специфична лексика, която увлекателно ни въвежда в света на операта, съвременното изкуство, живописта и изобретенията. Авторите представят без колебание на вниманието на учащите оригинални текстове на италиански писатели с критичен поглед към своята епоха (Алберто Моравия, Ориана Фалачи, Сузана Тамаро). Аудио-файловете са все по-дълги и сложни. Условните периоди, пасивният залог и превръщането от пряка в непряка реч са последното голямо предизвикателство от страна на граматиката. 

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 3

Nuovo Progetto Italiano 3 – ниво C1 по ОЕЕР

Петото ниво е своеобразен преговор на граматични категории, но по начин, различен от този на предходните нива. Вече познатите теми са обогатени от нови: „Домашни животни”, „Проблеми със съня”, „Взаимоотношения между половете” и др. Аудио-файловете категорично напомнят автентични радиопредавания. За първи път лексикалните упражнения (особено в преговорните текстове) доминират. Задълбочената работа в тази насока осигурява на обучаемия много голям набор от изразни средства. Акцентът е ясно поставен върху синоними и антоними, производни думи и изрази.

Учебник по италиански език Nuovo Progetto Italiano 3

Nuovo Progetto Italiano 3 – ниво C2 по ОЕЕР

Шестото ниво следва същата структура и замисъл като предишното. Темите за приятелството и алтернативната медицина, суеверията и жълтата преса, са поредното предизвикателство за изразяване на позиция и мнение по време на дискусиите в курса на обучение. Подобно на петото ниво С1, тук преговорните тестове са 17, а граматическото допълнение от 25 страници е изключително ценно помагало за окончателното завършване на знанията.

Разговорен италиански – ниво А2

Учебник по италиански език Ciao!

Ciao! Разговорен италиански – ниво А2

Изучава се след усвояване на основните граматически категории от А1.
Включени са уроци, които са своеобразно повторение на темите за града, университета, семейството, дейности в миналото, хранене и пътувания. Свободното изразяване и неподражаемата атмосфера на общуване са гарантирани от наличието на повече от 16 теми за разговор, 11 упражнения по двойки, 3 колективни упражнения, 1 история по картинки, 2 текста за разбиране и 17 въпроса.

КУРСОВЕ ПО ИTАЛИАНСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

Всяко от шестте нива е разработено в 100 учебни часа. Progetto Italiano е най-модерната система от методологична гледна точка и още от първия момент развива ефективната комуникация. Материалът е увличащ, ясен и систематизиран. Балансирано са представени комуникативните и граматични елементи. Системата включва учебник, учебна тетрадка с упражнения, кръстословици, игри, упражнения за слушане, финални тестове след всеки урок и общ тест на всеки три урока, един интерактивен диск, приложен към учебника и аудио диск, съдържащ всички откъси за слушане към уроците, приложен към учебната тетрадка. Учебникът е допълнен с различни материали и представя модерна Италия, предоставяйки множество информация и любопитни факти за действителността и италианската култура.

В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове по разговорен италиански (ниво А2) както и курсове по системата Nuovo Progetto (Nuovo Progetto 1 – A1, Nuovo Progetto 1 – A2, Nuovo Progetto 2 – B1, Nuovo Progetto 2 – B2, Nuovo Progetto 3 – C1 и Nuovo Progetto 3 – C2).

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2 по система на обучение Nuovo Progetto Italiano.Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минути), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

 • А1 – 250 лв.
 • A2 – 270 лв.
 • B1 – 290 лв.
 • B2 – 340 лв.
 • C1 – 380 лв.
 • разговорно ниво – 250 лв.
НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. вторник и четвъртък / 18:00 – 21:00 ч. / 01.02.2018 г.
 1. понеделник и сряда / 18:00 – 21:00 ч. / 07.02.2018 г.
 2. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. / 13.01.2018 г.
 1. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. / 15.04.2018 г.

няма начални дати

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуално обучение по италиански език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по италиански език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

 • А1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 250лв. / 12.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 420 лв./ 10.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 760 лв. / 9.50 лв. уч.ч.

 • A2

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 260лв. /13.00лв. уч.ч.
40 учебни часа – 440 лв./ 11.00 лв уч.ч.
80 учебни часа – 800 лв. / 10.00 лв. уч.ч.

 • B1

20 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 270лв. / 13.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 460 лв./ 11.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 840 лв. / 10.50 лв. уч.ч.

 • B2

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

 • C1

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 310лв. / 15.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 540 лв./ 13.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 1000 лв. / 12.50 лв. уч.ч.

 • Разговорно ниво

25 лв. / 1 учебен час
20 учебни часа – 290лв. / 14.50лв. уч.ч.
40 учебни часа – 500 лв./ 12.50 лв уч.ч.
80 учебни часа – 920 лв. / 11.50 лв. уч.ч.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.