ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!
Български език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по български език за чужденци в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.
Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по български език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

40 учебни часа

930 лева
(23.25 лв. за учебен час)

А2

40 учебни часа

950 лева
(23.75 лв. за учебен час)

B1

40 учебни часа

970 лева
(24.25 лв. за учебен час)

B2

40 учебни часа

990 лева
(24.75 лв. за учебен час)

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Защо български език?

  • Всеки чужденец, който живее в България или временно пребивава тук има нужда да комуникира свободно и да може да се изразява.
  • Познанията по български език са в помощ на всеки, който иска да учи, работи или живее в България и да се чувства спокоен, че може да изкаже с думи своите мисли.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Програми

Учебник по български език - 1 ниво
Учебник по български език - ниво 2А
Учебник по български език - ниво 2Б

Умения. Учебникът е със засилена комуникативна насоченост. Застъпени са основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.
Упражнения. Към всеки граматичен въпрос, който се поставя в уроците има различни упражнения, например упражнение за попълване, което по своя характер е монологично разказване на диалогичния урок и подготвя обучаваните за работа с текстове за попълване. Разнообразието на типовете упражнения контролира не само овладяването на материала, но и знанията на морфологично и синтактично равнище.
Граматика. Включено е минало свършено време, което е основно време в разказ, без да е разработено изцяло, както и минало неопределено време, поради неговата висока честотност на употреба в разговорната реч. Изданието завършва с българо-английски учебен речник.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

Курсовете по български език в езикова школа Омега се провеждат по системата „Учете български език“ на три нива. Учебникът е със засилена комуникативна насоченост. Застъпени са основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 14:00 до 19:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

  • А1 – 930 лв.
  • A2 – 950 лв.
  • B1 – 970 лв.
  • B2 – 990 лв.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.