ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!


Английски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по английски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) и C1 (Advanced). Обучението в групи се провежда през седмицата в дните понеделник и сряда или вторник и четвъртък сутрин от 9 – 12 ч., следобед от 15 – 18 ч. и вечер от 18 – 21 ч. Събота и неделя обучението е сутрин от 10 – 14 ч. или следобед от 14 – 18 ч. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 и С1 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

100 учебни часа

250 лв.

А2

100 учебни часа

270 лв.

B1

100 учебни часа

290 лв.

B2

110 учебни часа

340 лв.

C1

110 учебни часа

380 лв.

Разговорно ниво

60 учебни часа

250 лв.

Всяка една от изброените програми за курсове по английски език е изпитана и се актуализира спрямо най-новите похвати в преподаването на чужд език. Използват се интерактивни методи и похвати за лесно заучаване на граматика и лексика. Курсовете по английски език в езикова школа Омега са подходящи както за първоначално запознаване с езика, така и за придобиване на допълнителни знания и бизнес подготовка.

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по английски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

Обучението по английски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение по английски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1 (Elementary), A2 ( Pre-Intermediate ), B1 ( Intermediate ), B2 ( Upper-Intermediate ) и C1 ( Advanced ), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

40 учебни часа

350 лева
(8.75 лв. за учебен час)

А2

40 учебни часа

370 лева
(9.25 лв. за учебен час)

B1

40 учебни часа

390 лева
(9.75 лв. за учебен час)

B2

40 учебни часа

430 лева
(10.75 лв. за учебен час)

C1

40 учебни часа

460 лева
(11.50 лв. за учебен час)

Разговорно ниво

40 учебни часа

440 лева
(11.00 лв. за учебни час)

Бизнес ниво

40 учебни часа

440 лева
(11.00 лв. за учебни час)

Подготовка за изпит

40 учебни часа

510 лева
(12.75 лв. за учебен час)

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по английски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ДАТА НА СТАРТИРАНЕ
Elementary A1 понеделник и сряда 09.00 – 12.00 ч. 04.05.2017 г.
18.00 – 21.00 ч. 03.05.2017 г.
вторник и четвъртък 15.00 – 18.00 ч. 27.04.2017 г.
събота и неделя 10.00 – 13.00 ч. 09.04.2017 г.
Pre-Intermediate A2 вторник и четвъртък 09.00 – 12.00 ч.
15.00 – 18.00 ч. 11.05.2017 г.
18.20 – 21.00 ч. 04.05.2017 г.
събота и неделя 10.00 – 13.00 ч. 02.04.2017 г.
Разговорно ниво Intermediate B1 + Speaking вторник и четвъртък 09.00 – 12.00 ч.
Intermediate B1 вторник и четвъртък 18.00 – 21.00 ч. 11.05.2017 г.
събота и неделя 10.00 – 13.00 ч.
Upper-Intermediate B2 + Speaking

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Защо курсове по английски език?

Aнглийският език може да се опише само с една дума – необходимост! Той се използва в бизнес общуването, в голяма част от филмите и интернет, като това са само част от сферите в нашето ежедневие където той е необходим.

 • Това е един от най-достъпните езици в днешно време. Навсякъде може да бъде чута англоезична реч. Съчетал през вековете голям брой чуждици, езикът е достъпен за всички хора. Като наслагване от френски, шотландски, немски и латински език, и със сравнително проста граматика, съвременният английски език е изключително лесен за изучаване от повечето хора в Европа.
 • През 21 век, векът на информационните технологии, светът е невероятно малък. За секунди се свързваме с хора на другия край на света и най-често общуваме с тях на английски език.
 • Владеенето на всеки един чужд език разширява нашия кръгозор, помага ни да намираме приятели в други държави и да общуваме с тях на един интернационален език, какъвто несъмнено е английският. В днешно време това са достатъчно причини човек да се захване с изучаването на нов език, и защо той да не бъде точно английски?
 • Езикът е приет като официален в Европейския съюз, а това означава, че дипломацията в Европа се води главно на английски език.
 • Все повече хора го владеят като майчин, използват го ежедневно, както в работата, така и в социалните си контакти. Много работодатели изискват да се владее, и препоръчват на служителите си да посещават курсове по английски език (фирмени обучения). Дори сами организират такива за цели фирми, концентрирани в сферата на тяхната дейност.

Английският е език, използването на който е все по-често задължително за хората, така че не се бавете, запишете се в курсовете на „Омега“ и ние ще ви разкрием тайните му. За нас е удоволствие да ви представим различните програми за курсове по английски език. Както се казва в една стара поговорка: „Човек се учи докато е жив“.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по английски език:

New Headway

Курсът по учебник New Headway fourth edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.

headway1elementary

Това, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за курсове по английски език, е поднасянето на информация чрез практични и добре подготвени уроци. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.

Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

В програмата на обучение Headway е заложено усвояване на ежедневни функционални, социални, ситуационни и идиоматични изрази, използвани в говоримия английски, които подготвят за реално общуване дори с хора, за които езикът е майчин.

headway2pre-intermediate

Нови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за допълнително разширяване на знанията.

Програмата Headway осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми, определени от Общата европейска референтна рамка за езиците.
Всеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Материалът се затвърждава чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

headway3intermediate

Предвижда се за средно ниво на обучение по английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс в света. След успешно усвояване на нивото, без затруднения се четат текстове и се пише. Уроците са изградени по начин, позволяващ да  се усъвършенстват знанията по граматика, да се увеличи речника с нови думи, да се усвои правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
С усвояването на нужните знания за средно ниво може да се общува без притеснения за изказа или правописа. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

headway4upper-intermediate

В процеса на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, придобити до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози, използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които се развиват в процеса на обучение са правилен изговор и интонация. С помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English се научават и се практикуват свободно готови изрази, използвани често в езика.

Програмата на обучение New Headway включва и участието в дискусии по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

headway4thadvanced

В учебния процес изцяло обновената система за обучение на напреднали залага на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, използване на интонацията и неофициални изрази от разговорния английски, с цел правилно изразяване и предаване на ясни послания.
Процесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които се усвояват различните акценти в английския език, както и методи за развитие на ораторските способности.

clockwise

Clockwise (Elementary to Advanced)
Учебната система „Clockwise“ е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с преподаваните уроци по английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции.

Курсът предвижда 60 часа за едно ниво. Учебникът съдържа:
● много упражнения за слушане и говорене
● упражнения за подобряване на паметта
● допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматическия материал
● допълнителни материали, които могат да се ползват онлайн

international

Система, специално създадена за работещите хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между стандартното ниво на владеене на английски език и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

Учебникът съдържа:

 • теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
 • рубрика „Focus on Functions“, която спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори.

Курсове за сертификати

first_certificate

Учебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива уменията за всеки компонент от изпита. Отличен избор за паралелки с интензивно изучаване на езика. Осигурява учебен материал за 90 часа, който може да бъде разширен до 120 часа. Учениците могат да се упражняват с оригинални материали за изпита, разработени от Cambridge ESOL, както и да работят върху трудните теми и самостоятелно, с помощта на безплатно мултимедийно CD.

cea

Учебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивни курсове по английски език.
Включва учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120 часа.
Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита
Учащите могат:
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита;
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика;
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях;
Първото издание на Complete подготвя учащите за настоящия формат на изпита, а второто издание – за обновения формат на изпита, който влиза в сила от 2015 г.

ielts

Учебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.
Учащите могат:
• да придобият необходимите езикови познания за успешното полагане на изпита;
• да развият своите комуникативни и речеви умения;
• да затвърдят и разширят познанията си по граматика и лексика благодарение на многобройните обяснения и примери.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог в езикова школа „Омега“ информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по английски език:

 • New Headway – Курсът по учебник New Headway fourth edition (A1-C1) се провежда в нива Elementary – A1, Pre-Intermediate – A2, Intermediate – B1, Upper-Intermediate – B2 и Advanced – C1.
 • Бърз курс „Clockwise“
 • Курс за работещи хора
 • Курсове за сертификати – Cambridge First Certificate, CAE, IELTS

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка):

 • А1 (Elementary) – 250 лв.
 • A2 (Pre-Intermediate) – 270 лв.
 • B1 (Intermediate) – 290 лв.
 • B2 (Upper-Intermediate) – 340 лв.
 • C1 (Advanced) – 380 лв.
 • разговорно ниво – 250 лв.

Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 и С1 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. понеделник и сряда / 09:00 – 12:00 ч. / 04.05.2017 г.
 2. понеделник и сряда / 18:00 – 21:00 ч. / 03.05.2017 г.
 3. вторник и четвъртък / 15:00 – 18:00 ч. / 27.04.2017 г.
 4. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. / 09.04.2017 г.
 1. вторник и четвъртък / 15:00 – 18:00 ч. / 11.05.2017 г.
 2. вторник и четвъртък / 18:20 – 21:00 ч. / 04.05.2017 г.
 3. събота и неделя / 10:00 – 13:00 ч. / 02.04.2017 г.
 1. вторник и четвъртък / 18:00 – 21:00 ч. / 11.05.2017 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуално обучение по английски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ):

 • А1 (Elementary) – 350 лв.
 • A2 (Pre-Intermediate) – 370 лв.
 • B1 (Intermediate) – 390 лв.
 • B2 (Upper-Intermediate) – 430 лв.
 • C1 (Advanced) – 460 лв.
 • Разговорно ниво – 440 лв.
 • Бизнес ниво – 440 лв.
 • Подготовка за изпит – 510 лв.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.