ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с вас, за да ви бъде полезен относно вашето запитване. Очакваме ви!
Английски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по английски език за деца и ученици в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи или индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда в групи максимум от 7 деца. Групите са за начинаещи и за деца, които отговарят на знанията за съответния клас.

Предвидена е възможност да се посещават курсовете спрямо ангажираността към училищната програма: за учениците, които са втора смяна – от 10:40 до 12:00 часа, и за първа или целодневна смяна – от 16:30 до 17:50 часа.

ВЪЗРАСТ/ВИД КУРС

ОПИСАНИЕ

ХОРАРИУМ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ЦЕНА

Предучилищна възраст,
целогодишен курс

2 пъти седмично по един учебен час

60 уч. часа

8 месеца

(октомври – май)

345 лв.

Деца от 1 до 6 клас,
целогодишен курс

2 пъти седмично по два учебни часа

100 уч. часа

8 месеца

(октомври – май)

510 лв.

Обучението по английски език за деца и ученици в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи или индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа и събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа) и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“.

Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (един час е 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия.

Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка): А1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) и C1 (Advanced), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

НИВО

ХОРАРИУМ

ЦЕНА

А1

40 учебни часа

390 лева
(9.75 лв. за учебен час)

А2

40 учебни часа

410 лева
(10.25 лв. за учебен час)

B1

40 учебни часа

430 лева
(10.75 лв. за учебен час)

B2

40 учебни часа

470 лева
(11.75 лв. за учебен час)

C1

40 учебни часа

500 лева
(12.50 лв. за учебен час)

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС ДАТА НА СТАРТИРАНЕ
Предучилищна възраст вторник и четвъртък 17.00 – 17.50 ч. 05.10.2017 г.
Предучилищна възраст понеделник и сряда 17.00 – 17.50 ч. 04.10.2017 г.
Предучилищна възраст събота и неделя 9.30 – 10.30 ч. 08.10.2017 г.
от 1 до 6 клас вторник и четвъртък 16.40 – 18.00 ч. / 10.40 – 12.00 ч. 04.10.2017 г.
от 1 до 6 клас понеделник и сряда 16.40 – 18.00 ч. / 10.40 – 12.00 ч. 03.10.2017 г.
от 1 до 6 клас събота и неделя 9.30 – 10.50 ч. / 14.00 – 15.20 ч. 08.10.2017 г.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Учебник „Family and Friends“

„Family and Friends“ е иновативна учебна система в 7 нива на провеждане на курсове по английски език за деца от предучилищна възраст до 6 клас.

Английският език се усвоява лесно и бързо с включените в учебника истории за Били и неговото семейство. Богато илюстрованите уроци по английски език за деца привличат вниманието на малките ученици и стимулират въображението им. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават езика. В обучението по английски език за деца се съчетават слушане, четене, писане, както и боравене с цифрите. Уроците са с ясна структура, която улеснява възприемането на материала.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - Starter, Oxford University Press

Учебникът е разработен специално за езикови курсове за деца в предучилищна възраст. Малките ученици ще научат как да поздравяват на английски, названията на някои животни, както и глаголи за движение. Децата ще се научат да броят от 1 до 10 и да назовават основните цветове. Освен това те ще усвоят основна лексика, структурирана в различни тематични групи. Във всеки урок са включени различни интересни детски песнички, които спомагат за лесното запаметяване на материала. Децата се забавляват и учат едновременно с героите от учебника.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 1, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 1-ви клас. Материалът се фокусира върху звуците, лексиката и основната граматика, като междувременно развива способността на децата да преодолеят преградата, която им пречи да проговорят на английски език. Учениците се научват да броят от 1 до 10, както и да разпознават цветовете. Усвояват лексика в следните сфери: училище, частите на човешкото тяло, професии, животни и много други.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 2, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца във 2-ри клас. Учениците се насърчават да пишат и четат автономно чрез много забавни задачи. Учебникът е насочен към развиване на уменията на учениците да говорят, да изразяват ежедневните си дейности, като се въвеждат основни понятия като „прилагателни“, „гласни“, „съгласни“. Към наученото от първия учебник се добавят по-сложни звуци и граматика. Учениците се научават да броят от 20 до 100. Усвояват лексика в следните сфери: чувства, времето и още много.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 3, Oxford University Press

Този учебник е предназначен за курсове по английски език за деца в 3-ти клас. Отново са включени лексика и граматика от предходните нива като те се надграждат и усложняват спрямо възрастта и нивото на владеене на английски език.

Този учебник е съсредоточен върху граматиката. След като в предходните два учебника учениците са научили завиден брой думи, тук те се учат на специфични за английския език конструкции, наред с основните времена, местоимения, сравнителна и превъзходна степен, както и нова лексика.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 4, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 4-ти клас. Той помага на учениците да усвоят още времена, както и да се учат да правят разлика между основните такива. Научават се кога да използват съответното време и как да го разпознават. Въвеждат се още няколко вида местоимения, важни за последващото изучаване на езика.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 5, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 5-ти клас. С него учениците се учат как да предават пряка в непряка реч и обратното, и да изразяват бъдещи действия, без да се използва бъдеще просто време. Преминава се към малко по-сложното за разбиране и усвояване перфектно време, като учениците вече знаят как да го разпознават и при какви условия да го използват. Въвеждат се първо условно наклонение, както и страдателен залог.

Учебник по английски език за деца „Family and Friends“ - 6, Oxford University Press

Учебникът е предназначен за деца в 6-ти клас. Той надграждане върху знанията на учениците за перфектното време, като в него се усвоят и останалите времена, заедно с второ и трето условно наклонение, както и относителните местоимения.

Учебник „Insight“

„Insight“ е система, която е избрана от Езикова школа Омега, за курсове по английски език за деца, защото не e в списъка на МОН за държавните училища. По този начин изучаваният материал не се припокрива и това дава възможност да се трупат нови знания и различна лексика. Системата за обучение по английски език се предвижда за ученици от 7 до 12 клас.

Насоката, в която са разработени учебниците „Insight“ е академична. Има много литературно базирани уроци, които запознават учащите с класическата английска литература, обичаите, традициите и историята на англоезичните страни.

Това, което прави системата Insight различна е, че тя е създадена да провикира мисленето на обучаващите се. Уроците предизвикават всеки да разгърне пълния си потенциал. Залага се на информационни и богати текстове, които ангажират вниманието върху актуални теми.

Работата по учебника спомага развитието на самостоятелни учебни навици. Лексиката е систематизирана и специално подбрана така, че новите езикови умения да се развиват и надграждат постепенно. Използването на много интерактивни инструменти насърчава учащите да изказват мнение, да изразяват мислите си и да бъдат ангажирани към материала, който изучават. Темите развиват нивото на четене, писане, говорене и слушане, а въвеждането на различни синоними, антоними и словосъчетания обогатяват речта.

Учебник по английски език за деца Insight - Elementary, Oxford University Press
Учебник по английски език за деца Insight - Pre-Intermediate, Oxford University Press
Учебник по английски език за деца Insight - Intermediate, Oxford University Press

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове по английски език за деца по програмите:

 • „Family and Friends“ (1 – 6 клас)
 • „Insight“ (7-12 клас)

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда в групи максимум от 7 деца. Групите са за начинаещи и за деца, които отговарят на знанията за съответния клас. Предвидена е възможност да се посещават курсовете спрямо ангажираността към училищната програма: за учениците, които са втора смяна – от 10:40 до 12:00 часа, и за първа или целодневна смяна – от 16:30 до 17:50 часа.

 • Предучилищна възраст – 345 лв.
 • Деца от 1 до 6 клас – 510 лв.
НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. вторник и четвъртък / 17:00 – 17:50 ч. / 05.10.2017 г.
 2. понеделник и сряда / 17:00 – 17:50 ч. / 04.10.2017 г.
 3. събота и неделя / 09:30 – 10:30 ч. / 08.10.2017 г.
 1. вторник и четвъртък / 10.40 – 12.00 ч. / 04.10.2017 г.
 2. вторник и четвъртък / 16.40 – 18.00 ч. / 04.10.2017 г.
 3. понеделник и сряда / 10.40 – 12.00 ч. / 03.10.2017 г.
 4. понеделник и сряда / 16.40 – 18.00 ч. / 03.10.2017 г.
 5. събота и неделя / 9.30 – 10.50 ч. / 08.10.2017 г.
 6. събота и неделя / 14.00 – 15.20 ч. / 08.10.2017 г.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа и събота и неделя от 10:00 до 19:00 часа) и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време, обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (един час е 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка): А1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate) и C1 (Advanced), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

 • А1 (Elementary) – 350 лв.
 • A2 (Pre-Intermediate) – 370 лв.
 • B1 (Intermediate) – 390 лв.
 • B2 (Upper-Intermediate) – 430 лв.
 • C1 (Advanced) – 460 лв.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.